Aviso Legal
2493
page-template-default,page,page-id-2493,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

LEGE-OHARRA

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikulua betez, webgune honen arduraduna den Kattalingorrik (aurrerantzean, «Kattalingorri») informazio hau erabiltzaileen eskura jartzen du, Erabilera Baldintzak zehazteko.

Hemen azaldutako edukiez gain, web honen erabiltzaileen pribatutasunarekin eta datu pertsonalen babesarekin lotutako alderdi espezifikoak Pribatutasun Politikaren eta Cookien Politikaren orrialdeetan garatzen dira.

 

Tratamenduaren arduradunaren nortasuna

 • Sozietatearen izena: Kattalingorri
 • Izen komertziala: Kattalingorri
 • IFK: G31756331
 • Helbide soziala: Abejeras kalea 41B, 31007, 38 bulegoa, Iruñea, Nafarroa
 • Jarduera: LGTBI+ kolektibo eta pertsonentzako informazioa, arreta eta laguntza
 • Telefonoa: 673 704 095
 • Emaila: kattalingorrinafarroa@gmail.com
 • Domeinuaren izena: www.kattalingorri.org
 • DBEOren araberako tratamenduen erregistroa: erabiltzaileak, posta-zerrendak, langileak, langileen hautaketa eta web-erabiltzaileak.

 

Webgunearen helburua

«Kattalingorri» webgunearen helburua erabiltzaileei erakundearen jardueraren berri ematea da: berrikuntzak, gertaerak, harremanetarako datuak, kokapena, etab.

 


Arau-esparrua

Webgune honen jarduera Espainiako eta Europako lege-esparruari lotuta dago; zehazki, honako arau hauei:

 • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) (EB) 2016/679, apirilaren 27koa, Europar Batasuneko herrialdeetan datu pertsonalen tratamendua arautzen duena.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBLO eta DBE), eskualde-eremuko araua (Espainian aplikatzekoa), DBEOn dauden kontzeptu eta eskubide asko definitzen eta zabaltzen dituena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa (LSSICE); arau horrek nolabait baliabide elektronikoen bidez jarduera ekonomikoak egiten dituzten webguneei eragiten die, webgune honen kasuan bezala.

 

Erabiltzeko baldintzak eta erantzukizunak

Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen xedatutako baldintzak zorrotz betetzeko, bai eta aplika daitekeen beste edozein lege-xedapen ere. «Kattalingorri» ez da izango erabiltzaileak webgune hau behar ez bezala erabiltzeagatik berari edo hirugarrenei eragindako kalte-galeren erantzule.
Web honen edukia, beraz, ezin da inolaz ere lege-aholkularitzaren ordezkotzat hartu.
«Kattalingorrik» beretzat gordetzen du webgunean agertzen den edozein informazio aldatzeko eskubidea, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe, erabiltzaileei betebehar horien berri aurrez emateko edo jakinarazteko betebeharrik gabe, webgune honetan argitaratzea nahikotzat jotzen baita.
Webgune hori berrikusi eta probatu da, etenik gabe behar bezala funtziona dezan. Hala ere, «Kattalingorrik» ez du baztertzen programazio-erroreak, unean uneko eskuragarritasun falta (adibidez, zerbitzaria erortzea edo mantentzea) edo ezinbesteko arrazoiak, hondamendi naturalak, grebak edo antzeko egoerak gertatzea, web-orrira aldi baterako sartzea eragozten dutenak. Era berean, «Kattalingorrik» ezin du bermatu webgune honek etengabe edo akatsik gabe funtzionatzea, eta ezin du bere gain hartu sistema informatiko baterako emaitza negatiboak lortzeko hirugarrenek infiltratutako transmisio telematiko batean jatorria duten birusen erantzukizuna.
Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hori ez erabiltzeko, ezta, hala badagokio, bertan eskaintzen diren zerbitzuak ere, legearen, ordena publikoaren edo erabilera-baldintza horien aurkako jarduerak egiteko. Beraz, «Kattalingorri» ez da arduratuko foroetan, txatetan, blogen sortzaileetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenei edukiak argitaratzeko aukera ematen dien beste edozein bitartekotan biltegiratutako informazioaz eta edukiez, adibide gisa, baina ez modu mugatzailean. Hala ere, LSSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluen arabera, «Kattalingorri» erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta aktiboki laguntzen du nazioko edo nazioarteko legerian, hirugarrenen eskubideetan, moralean eta ordena publikoan eragina izan dezaketen edo legeria horren aurkakoak izan daitezkeen eduki guztiak erretiratzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaile batek uste badu webean sailkapen hori izan dezakeen edukiren bat dagoela, jakinarazi, mesedez, berehala gure langileei.
«Kattalingorrik» beretzat gordetzen du gure erabilera-baldintzak betetzen ez dituzten erabiltzaileei weberako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea, aldez aurretik ohartarazpenik egin behar izan gabe, norberak edo hirugarren batek eskatuta.

 

Jabetza intelektuala

Webgunea Kattalingorriren jabetzakoa da, eta, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du, baina ez du mugatzen haren programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako behar diren gainerako elementuak.

Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektual eta industrialari buruzko araudiaren arabera, eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daude, eta ezin da webgunea osorik edo partzialki kopiatu edo/eta argitaratu, ezta informatikoki tratatu ere, banatu, hedatu, aldatu edo eraldatu, aldez aurretik idatzizko baimenik eman gabe. Kattalingorrik aurreko baldintzak betetzen direla zainduko du, bai eta bere webguneetan aurkeztutako edukiak behar bezala erabiltzen direla ere, eta dagozkion akzio zibil eta penal guztiak baliatuko ditu erabiltzaileak eskubide horiek urratzen edo betetzen ez baditu.

«Kattalingorri» -koak ez diren eta webgunean ager daitezkeen diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak beren jabeenak dira, eta jabeok izango dira horien inguruan sor daitekeen edozein eztabaidaren erantzule. Nolanahi ere, Kattalingorrik berariazko eta aurretiazko baimena du. «Kattalingorrik” dagozkion jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta horrek ez du esan nahi arduradunak eskubide horien gaineko eskubiderik edo erantzukizunik duenik, ezta haren babes, babes edo gomendiorik ere.

 

Hirugarrenen estekak

«Kattalingorrik” estekak edo beste elementu batzuk jar ditzake erabiltzailearen eskura, hirugarrenen beste webgune batzuetara sartzeko aukera ematen dutenak. Ez ditugu merkaturatzen lotutako orrialde horietako produktuak eta/edo zerbitzuak, eta ez dugu haien gaineko inolako erantzukizunik hartzen, ez horietan jasotako informazioari dagokionez, ez haien egiazkotasunari edo zilegitasunari dagokionez, ez eta horietatik erator daitekeen edozein gauzari dagokionez ere.

Nolanahi ere, «Kattalingorrik” adierazten du berehala kenduko duela nazioko edo nazioarteko legeria, morala edo ordena publikoa urra dezakeen edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela eduki hori.

 

Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Lege-ohar hau idazteko eta interpretatzeko hizkuntza gaztelania da.

«Kattalingorri-ren” eta erabiltzailearen arteko harremana Espainiako legeak arautzen du bere alderdi guztietan, eta bi alderdiak lege horren mende jartzen dira espresuki, webgune honekin edo bertan garatutako jarduerekin lotutako edozein eztabaida edo gairen aurrean.

Bestalde, erabiltzaileak helbidea Espainiatik kanpo badu, «Kattalingorri» eta Erabiltzailea Espainiako epaitegi eta auzitegi eskudunen mende jartzen dira, berariaz uko eginez beste edozein foruri.

AVISO LEGAL

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), Kattalingorri (en adelante, “Kattalingorri”), Responsable de esta web, pone a disposición de los Usuarios la presente información, para definir sus Condiciones de Uso.

Adicionalmente a los contenidos aquí expuestos, los aspectos específicos relacionados con la protección de los datos personales y la privacidad de los usuarios de esta web se desarrollan en las páginas de Política de Privacidad y Política de Cookies.

 

Identidad del Responsable del Tratamiento

 • Denominación Social: Kattalingorri
 • Nombre Comercial: Kattalingorri
 • CIF: G31756331
 • Domicilio Social: C/ Abejeras 41B, oficina 38, 31007, Pamplona, Navarra
 • Actividad: Información, atención y ayuda para los colectivos y personas LGTBI+
 • Teléfono: 673 704 095
 • eMail: kattalingorrinafarroa@gmail.com
 • Nombre de Dominio: www.kattalingorri.org
 • Registro de Tratamientos conforme al RGPD: Usuarios, Listas de Correo, Empleados, Selección de Personal, y Usuarios Web.

 

Finalidad de la Web

La web de “Kattalingorri” tiene la finalidad de informar a sus usuarios de la actividad de la organización, novedades, eventos, datos de contacto, ubicación, etc.

 

Marco normativo

La actividad de esta web se encuentra sujeta al marco legal español y europeo, concretamente a las siguientes normas:

 • Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 de abril, que regula el tratamiento de datos personales en los países de la Unión Europea.
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), norma de ámbito regional (aplicable a España), y que define y amplía muchos de los conceptos y derechos presentes en el RGPD.
 • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), norma que afecta a aquellas webs que, de alguna forma, realicen actividades económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de esta web.

 

Condiciones de Uso y Responsabilidades

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de Usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las condiciones aquí dispuestas, así como a cualquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. “Kattalingorri” no se hará responsable de los daños y perjuicios, propios o a terceros, producidos por el uso inadecuado de este sitio web por parte del Usuario.

El contenido de esta web, por tanto, no puede ser considerado, en ningún caso, sustitutivo de asesoramiento legal.

Kattalingorri” se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en la web, en cualquier momento y sin previo aviso, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los Usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el presente sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente de manera ininterrumpida. No obstante, “Kattalingorri” no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, falta de disponibilidad puntual (por ejemplo, caídas del servidor, o mantenimiento del mismo) o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso temporal a la página web. De igual forma, “Kattalingorri” no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o totalmente libre de errores de esta web, ni se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceros generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático.

El Usuario se compromete a no utilizar esta web ni, si es el caso, los servicios ofrecidos en la misma, para la realización de actividades contrarias a la ley, al orden público o a estas condiciones de uso. Por tanto, “Kattalingorri” no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, “Kattalingorri” se pone a disposición de todos los Usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros, o la moral y el orden público. En caso de que un Usuario considere que existe en la web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata a nuestro personal.

Kattalingorri” se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web sin necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios que incumplan nuestras Condiciones de Uso.

 

Propiedad Intelectual

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de Kattalingorri” o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, difusión, modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito del mismo. “Kattalingorri” velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, así como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del Usuario.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a Kattalingorri” y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, Kattalingorri” cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. Kattalingorri” reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del Responsable sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

 

Enlaces de terceros

Kattalingorri” puede poner a disposición del Usuario enlaces u otros elementos que permiten el acceso hacia otros sitios web pertenecientes a terceros. No comercializamos los productos y/o servicios de dichas páginas enlazadas, ni asumimos ningún tipo de responsabilidad sobre las mismas, ni sobre la información contenida en ellas, ni su veracidad o licitud, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse.

En todo caso, “Kattalingorri” manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

 

Ley Aplicable y Jurisdicción

El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es el español.

La relación entre “Kattalingorri” y Usuario se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, a la que se someten expresamente ambas partes ante cualquier controversia o cuestión relacionada con el presente sitio web o las actividades en él desarrolladas.

Por su parte, en el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, “Kattalingorri” y Usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales competentes de España.