lesbiana
-1
archive,tag,tag-lesbiana,tag-72,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 • Sort Blog:
 • All
 • Adolescencia
 • Asexualidad
 • Asexualitatea
 • Bisexualidad
 • Bisexualitatea
 • Colectivos
 • Derechos Humanos
 • Drag
 • Efemerideak
 • Efemérides
 • Estereotipoak
 • Estereotipos
 • Feminismo
 • Feminismoa
 • Giza Eskubideak
 • Gizartea
 • Haurtzaroa
 • Homosexualidad
 • Homosexualitatea
 • Infancia
 • Información Jurídica
 • Informazio Juridikoa
 • Intersexualidad
 • Intersexualitatea
 • Kolektiboak
 • Legea
 • Lesbianismo
 • Lesbianismoa
 • LGTBIfobia
 • Memoria histórica
 • Memoria Historikoa
 • Nafarroa
 • Navarra
 • Nerabezaroa
 • Osasun sexuala
 • Pansexualidad
 • Pansexualitatea
 • Salud sexual
 • Servicios
 • Sexherbesteratzea
 • Sexilio
 • Sexología
 • Sociedad
 • Transexualidad
 • Transexualitatea
 • Vejez
 • Zahartzaroa
 • Zerbitzuak

Biribilak eta karratuak bereizten ditudanetik

Ikusgarritasun lesbikoa dela medio, eta DEKUMAS LBT elkarteak garatutako kontakizun lesbikoen bilduma «RelataLes, Relatos Lésbicos en Confinamiento» FANZINEA inspirazio gisa harturik, elkarbanatzen dizuegun kontakizun hau iritsi zaigu.

“Biribilak eta karratuak bereizten ditudanetik”, bai hala da, biribilak eta karratuak. Hori da mundu guztiari esaten diodana, niri, emakume bati, emakumeak gogoko ditudala noiztik dakidan galdetu izan didatenean.

Zein adinetan izango zer hori?

Ez dut ideiarik ere, baina gogora datorkit, eskola aurreko irakaslearekin erotikoki, ume batek egiten duen moduan, nola fantaseatzen nuen. Freudek agian esango luke Edipo1 konplexuaren bertsio lesbikoan izango zela, baina nik desberdin gogoratzen ditut amak ematen zizkidan besarkadak eta nire irakaslearen besarkaden sentsazioa. Gogoan dut amets egiten nuela nire bizkarrean hegan neramala nire botere gorenekin bera eta biok bakarrik egoteko, bakarrik, oso bakarrik, bera eta biok. Zer egiteko? Bada, nire irudimenena nuen hori egin ahal izateko, nire bizkarrean hegan egin eta gure larruen beroa partekatu alegia.

Eta hor,

hor hasi al zen dena?

Ez.

Zati bat bakarrik.

Hor, emakumeenganako desio erotikoa duen subjektu sexudun gisa eraikitzen hasi nintzen. Baina, era berean, “emakumeenganako desio erotikoa duen subjektu”-aren ustezko ideia hutsaren atzean, hori baino askoz gehiago izkutatzen zuen ideia zegoela jabetzen eta barneratzen joan zen subjektu sexuduna ere eraikitzen joan zen. Hau ez zen, beste norbait desiratzen duen norbait eta kito. Askoz gehiago zen.

Eta hor.

Hor bai.

Hor hasi zen dena.

Konturatu gabe, BEAHIAren -beharrizana eta desira- ondorioz gaur egun naizen subjektu politikoa nigan eratzeko abiada izan zen. Alde batetik, nire biografiako elementu propioen eta indibidualen bidez hazten joan zen subjetu politikoa, eta bestetik, nire existentzia zeharkatzen eta baldintzatzen duten egiturazko elementuen bidez – edozer egiten dudala ere eragiten duten elementu estruktural horiexek- eraikitako subjektuaren hasiera suposatu zuen.

BEHAIA diot, eta ez soilik desioa, naizen hori bezala ikusia izateko DESIOA izateaz beste, gizabanako moduan, besterik gabe, IZAN eta EGON ahal izateko BEHARRA ere, nuen eta dudalako.

Horregatik, nire burua izaki sexudun bezala hartzen badut ere, baita subjektu politiko gisa ere hartzen dut.

Nire esparru teorikoaren sorreran lagun izan dudan pertsona berezi baten hitzak erabiliz, nire burua subjektu politiko gisa izendatzen dut, politika EGIN NAHI dudalako eta egin BEHAR dudalako.

POLIS2-a eraikitzen duen horretan eragina izateko BEHAIA dudalako.

Nire larruazalak, POLISak agintzen duen markekin – arau sozialak, gizarte itxaropenak, rolak, preskripzioak eta abar – OIKOS3, nire etxea, nire NIa, onerako eta txarrerako zeharkatuta dagoela oihuka esaten duelako.

Eta horrekin batera, NI zoragarri horretatik abiatzen den guztia.

POLISaren marka horiek ikusarazi, hauek hautsi ahal izateko BEAHI DUT – BEHAI aditzaren orainaldiaren lehen pertsona, nahi eta behar aditzak barnebiltzen dituena-.

Hain egin nahi ditut ikusgarri, nahiz eta nahi ez, mundu guztiak ikusten dituen.

Hain ikusgarri, maizetan bezala, marka hauei aurre egiteko bakarrik nagolearen pertzepzioarekin amaitzen dudan. Izan ere, astuna eta itogarria baita, IZANA baldintzatzen duen horri bakarrik aurre egitea.

Gaurkoan erabiltzeko asmaturiko hitzak erabiliz eta hitz gutxitan esanda, POLIS-en kateak haustea BEHAI dut. Baina aldi berean, eta BEHAI berdintsua edo handiagoraekin, OIKOS-en, nire etxean, nire NI-an ere errotzen diren kate horiek zapuztu BEHAI ditut.

Hala ere, esker onez, eta kontzientziaren hartze hau borroka eta jakinduria partekatuaren emaitza dela aitortuz, hemen, OIKOSen, nire etxean, nire NIan, nik BEHAI ditut hautsi.

Bakarrik.

Nirea eta berezia den era horri bide emanez.

1 Haurrak amaren irudiarekiko duen erakarpen afektiboa.

2 Antzinako Greziako estatu independenteko hiriei emandako izena da.

3 Antzinako Greziako «etxe» terminoaren baliokidea.

Desde que distingo redondos y cuadrados

Con motivo de la Visibilidad Lésbica y teniendo como inspiración “RelataLes, Relatos Lesbicos en confinamiento” FANCINE desarrollado por DEKUMAS LBT nos ha llegado este relato que compartimos.

“Desde que distingo redondos y cuadrados”, si, redondos y cuadrados. Eso es lo que le digo a todo el mundo cuando me preguntan desde cuando sé que, a mí, una mujer, me gustan las mujeres.

¿Eso a qué edad sería?

No tengo ni idea, solo puedo decir que recuerdo fantasear eróticamente, al modo que eróticamente fantasea una niña, con mi profesora de parvulario. Freud igual diría que era el complejo de Edipo1 pero en versión lésbica, pero yo recuerdo diferente los abrazos que me daba mi ama, y la sensación de los abrazos de mi profesora. Recuerdo que soñaba que la llevaba volando en mi espalda con mis súper poderes para estar solas ella y yo, solas, muy solas, ella y yo. ¿Para hacer qué? Pues para lo que decían mis fantasías, volar sobre mi espalda y compartir el calor de nuestras pieles.

Y ahí,

¿empezó todo?

No.

Solo una parte.

Ahí comenzó como me fui construyendo como sujeto sexuado cuyo deseo erótico se dirige hacia mujeres. Pero también un sujeto sexuado que fue aprendiendo que la idea de “soy un sujeto sexuado cuyo deseo erótico se dirige a mujeres” no era simplemente eso, es decir, alguien que desea otro alguien y ya está. Era mucho más.

Y ahí.

Ahí sí.

Ahí empezó todo.

Sin darme cuenta fue el pistoletazo de salida, por DECESIDAD -deseo y necesidad-, para forjarse en mí el sujeto político que soy hoy en día. Sujeto político construido por un lado, a través de elementos propios e individuales de mi biografía, y al mismo tiempo por elementos estructurales que atraviesan y condicionan mi existencia, haga lo que haga o me ponga como me ponga.

Digo DECESIDAD y no deseo, porque se trataba, y se trata, del DESEO de ser vista como quien soy, pero también de la NECESIDAD para poder simple y llanamente EXISTIR, SER.

Por ello, me asumo como ser sexuado, pero también como sujeto político.

Utilizando palabras de una especial persona que me ha acompañado en la creación de mi propio marco teórico, me significo como sujeto político porque quiero y debo hacer política.

Porque tengo la DECESIDAD de incidir en aquello que construye la POLIS2.

Porque mi piel dice a gritos que OIKOS3, mi casa, mi YO, está atravesado para bien y para mal, con las marcas que rigen POLIS – normas sociales, expectativas sociales, roles, prescripciones etc.-

Y con ello, todo lo que parte de este maravilloso YO.

DECESO – primera persona del verbo DECESAR que recoge desear y necesitar- hacer visibles esas marcas de POLIS, para romperlas.

DECESO que todo el mundo las vea tan fuerte, que no pueda obviarlas, y no tener como en muchas ocasiones, hacerlo con la percepción de que estoy sola. Sola en esto, que lo es todo.

En pocas y en inventadas palabras para la ocasión, DECESO que rompamos las cadenas en la POLIS, pero también, y con el mismo o más DECESO, deceso quebrar esas mismas cadenas que se enraízan, en OIKOS, mi casa, mi YO.

No obstante, aunque totalmente agradecida y reconociendo que la toma de conciencia es fruto de la lucha y sabiduría compartida, aquí, en OIKOS, mi casa, mi YO, deceso romperlas yo.

Sola.

A mi singular manera.

1 La atracción afectiva del niño varón por la figura de la madre.

2 Es la denominación dada a las ciudades estado independientes de la Grecia Antigua

3 El equivalente al término «casa» en la Grecia Antigua

Familia anitzak: Haurdunenganako eskubideen urraketa

Post hau idazteko informazio bila NASTAT, Nafarroako estatistika erakundearen 2018 ugalkortasunari buruzko inkesta topatu dugu. Bertan jasotzen diren datuez haratago, interesgarri eta esanguratsuak dira informazioa jasotzeko erabili diren irizpideak. Inkestaren ataletako batek 3 urtetako epean ama izateko erabakia hartzeko eman beharko liratekeen baldintzak galdetu eta aipatuenak hauek izan dira: egoera ekonomikoarekin bateragarritasuna, epe luzerako bizitza-planekin bateragarria izatea, zaintzarako malgutasuna izatea, etxebizitza egokia izatea… Izan ere, guraso izatearen erabakia ez da erreza, baina are zailagoa da ama izan daitekeen bi pertsonez osatutako bikoteentzat oztopo legal eta burokratikoek bidea zailtzen baitute.

Ematen diren arazoetan sartu aurretik filiazio loturak juridikoki zer esan nahi duen azaltzea komenigarria da.

Legeak dioenaren arabera filiazioa gurasoekin lotzen gaituen lotura juridikoa da. Lotura honen ondorioz sendiarekiko eskubide eta betebeharrak ezartzen dira. Gaur egun indarrean dauden arauek bi filiazio mota onartzen dituzte: naturala, hau da, biologikoki aitarekiko eta amarekiko lotura agertzen duena eta adopziozkoa.

Bigarren hau “juridikoki eraikia” da eta epaileek berretsi behar dute. Hala eta guztiz ere gaur egun gizarte eta zientziaren aurrerapausoak direla eta hirugarren filiazio lotura bat ezarri daitekeela esan dezakegu. Lotura honek aurretik esandakoekin ezaugarriak konpartitzen baditu ere ez dator guztiz bat ez bata eta ez bestearekin. Jaio berriak hirugarren pertsona baten -emailearen- informazio genetikoa izango du, bikotekide batek  sabelean haziko du eta bi hauen gainetik, gure iritziz, tratamendua jasotzeko onespena du. Erabaki hau aurretik eta konszienteki hartua da, amatasun guztiz erreflexionatua, erabakiak izango dituen ondorioak sobera ezaguturik,

Bizitzako beste alor guztietan bezalaxe gatazkak sor daitezke filiazioa determinatzeko garaian, gurasoetako batek jaioberriarekiko harremana onartu nahi ez duenean kasu. Egoera hauek aurreikusiz Kode Zibilak presuntzio eta berme sistema bat ezartzen du. Detaile handiz jasotzen dira gerta daitezkeen egoera ezberdinak. Hori zertarako galde genezake; haurren eskubideak bermatu eta gurasoen eginbehar eta eskubideak bermatu eta urratuak izan ez daitezen. Tamalez, artikuloko gai diren amatasunak kode zibiliean agertzen direnen arten tokirik topatzen ez dutenez, beste lege batzuetara jo behar dugu arazoen aurrean erantzunak aurkitzeko.

Bi emakumek osatutako bikoteen kasuan giza ugalketaren inguruko maiatzaren 26ko 14/2006 legeak bere 7.3 artikuluan esaten duenaren arabera, emakumeak ezkonduta daudenean umea hazi ez duen emakumeak bere onespena eman dezake bere amatasuna erregistro zibilean jaso dadin.

Amak ezkondurik daudenean baino ez da posible, hortaz, ezkontza nahitanahiez bete beharreko baldintza bat da.
Bikote heterosexualei ezartzen ez zaien betebehar hori argi eta garbi diskriminatzailea da.

Lagundutako giza ugalketaren legea parlamentuan tramitatzen ari zela asko izan ziren ezarpen honen aurka egin ziren zuzenketa proposamenak. Proposamen hauek bikote homosexual eta heterosexualei ezarritako betebeharrak berdinak izatea zuten eskari. Familia, eta zehatzago, amatasuna ezkontzatik aparteko gauza izatea onartu izan zen arautzen gaituen zuzenbidean aspaldi, zergatik mantendu ezarpen hau bi emakumek osatutako bikoteetan? Asko izan baziren ere honen aurka jaso ziren ahotsak, araudiak berdin dihardu.

Egun aprobatzeke dagoen Trans Legeak eskari hauek jaso eta Kode Zibileko zenbait artikuloren berridazketa jasotzen du. Hauen artean 120.artkuloa aldatu eta bikote ezkongabeei amatasuna arazorik gabe ezartzeko aukera ematen die.

Legea aprobatzen ez den artean, ezkongabe dauden bikoteek adopzioaren bide luze eta gogorra dute aurretik. Hala ere, bi pertsonen arteko harremana hautsi bada, arazobidea izan daiteke. Adopzioa gauzatzen ez den arte haurra hazi ez duen perstonak ez du hezten ari den haurrarekiko inongo eskubiderik.

Amatasunaren errekonozimenduaz aparte beste motatako arazo batzuekin topatzen gara; baliabide eza hain zuzen ere. Lagundutako giza ugalketa tratamendu publikoek seme-alabarik ez duten bikoteentzat bakarrik eskaintzen dira. Hortaz, bigaren seme-alaba bat izan nahi duten bikoteek bere gain hartu behar dute tratamendu hauen ordainketa. Gastu hauei aurre egiteko zailtasunen aurrean bikote askok emaile ezagun batengana jotzea baloratzen dute. Dena den, gogorarazi behar da aitatasuna ukaezina den eskubide eta betebeharra denez gero, pertsona honek bere eskubidea epaitegietan eskatuko balu umea hazi ez duen ama ekuaziotik kanpo geratuko litzatekeela.

Gaur egungo legediak ezartzen dituen filiazio harremanak ez dira nahiko egungo errealitatean sortu daitezkeen familia anitzei berme legala emateko. Sistema honek legetik at uzten ditu gizarteak zein zientziak ahalbidetzen dituen hamaika egoera. Ondorio latzak dakartza honek, epaitegietara jo behar da etxe barruko harremanak onestu eta legalki dagokien tokia emateko. Ezinbesteko eta premiazkoa da familia anitzen ziurtasun juridikoa izatea, gure eskubideak aintzatesten dituen arauak izatea. Argentinan, borroka luze eta gogor baten ondoren, lortu dute filiazio harremanak ezartzeko hirugarren bide bat irekitzea: guraso izateko borondatea lagundutako giza ugalketa teknikak erabili izan direnean.

Ezinbestekoa da errealitate berriak kode zibilean ezarri eta beharrezkoak diren berme eta eta presuntzioak ezartzea amatasuna baimenik eta barkamenik gabe bizitzeko.

Familias diversas: Vulneración de derechos hacia personas gestantes

Buscando información para escribir este post hemos dado con la encuesta de fecundidad de 2018 realizada por el NASTAT, el Instituto de Estadística de Navarra. Más allá de los datos nos ha llamado la atención un apartado de esta encuesta recoge las condiciones que tendrían que cumplirse en los próximos 3 años para que las personas encuestadas decidan tener hijas/os/es. Entre otras, se recogen la compatibilidad con la situación económica, compatibilidad con los planes de vida a largo plazo, opciones flexibles para el cuidado de los hijas/os/es, necesidad de vivienda adecuada… Esto evidencia que la decisión de formar una familia no es fácil; es una decisión muy reflexionada y meditada. En el caso de las parejas de mujeres los impedimentos, condicionamientos burocráticos y la incertidumbre legal hacen que lo sea todavía más.

 

Antes de abordar los problemas que se dan en estos últimos casos, es necesario definir la filiación desde el punto de vista jurídico.

Se entiende por filiación el vínculo entre personas progenitoras e hija/o/e que genera obligaciones y derechos. Nuestro derecho reconoce dos tipos de filiación. La primera, por naturaleza - matrimonial y extramatrimonial- y la segunda, por adopción.

La filiación por naturaleza se determina con base a la verdad biológica (compartir material biológico con padre y madre), la segunda con base en una verdad jurídicamente construida. Esto es, son hijas/os/es sin que haya habido gestación por parte de las personas adoptantes y siempre tras pasar por un procedimiento judicial.

 

En la actualidad, sin embargo, los avances de la ciencia en el uso de técnicas de reproducción asistida hacen posible una tercera vía de filiación que no termina de encajar completamente con ninguna de las anteriores. Es el caso, entre otros, que vamos a tratar en este momento: las personas nacidas de dos madres. Se diferencia de las anteriores en que no hay identidad genética completa ya que hay una tercera parte donante, hay gestación y, la diferencia más importante de todas, ambas personas conocen y consienten previamente someterse al largo proceso de la fecundación. Conocen y consienten el proceso pero también la finalidad del mismo; ser madres, con las obligaciones y deberes que esto conlleva.

 

La determinación de la filiación, como otras muchas cosas, no está exenta de conflictos y puede suceder que alguna de las partes no quiera reconocer a la persona recién nacida como hija suya. Para esas situaciones el Código Civil articula todo un sistema de garantías y presunciones para que pueda determinarse este vínculo. Toda esta pormenorizada regulación ¿para qué? Para proteger el interés de los y las menores y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones para con estos de madres y padres.

 

Cómo hemos visto no todas las maternidades encajan en el rancio catálogo del Código Civil ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué pasa si hay algún problema para determinar la filiación? Debemos acudir a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

 

En el caso de las parejas formadas por dos mujeres, si están casadas la filiación encuentra cobertura legal en lo dispuesto en el artículo 7.3 de la citada ley. Este artículo concreta que la mujer casada y no separada podrá manifestar que consiente inscribirse como madre de la hija/o/e que nazca de su cónyuge en el Registro Civil.

La norma nos dice claramente que si queremos que nuestros derechos se reconozcan de manera sencilla: hay que casarse. Esta obligación, que no se impone a las parejas heterosexuales, es abiertamente discriminatoria.

Durante la tramitación de la Ley de Reproducción Asistida fueron numerosas las enmiendas que pretendían equiparar el régimen de las parejas heterosexuales y el de las parejas homosexuales para que pudiera determinarse la filiación con respecto a las dos madres, estuvieran éstas casadas o no. En definitiva, no vincular el matrimonio a la familia, diferenciar ambas realidades e igualar derechos y obligaciones a la diversidad de familias existentes.

 

El Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la Ley Trans, pretende enmendar estas lagunas y corregir esta realidad injusta. En su articulado recoge una modificación del Código Civil para que en los casos en los que las progenitoras no estén casadas baste con el consentimiento del “progenitor no gestante” para que se inscriba la filiación a nombre de las dos madres.

 

Hasta la aprobación de la ley si no se está casada, únicamente queda la vía de la adopción. Esta vía es larga y emocionalmente costosa. Hasta que la adopción no se dé la madre no gestante no tiene ningún derecho sobre la persona a quién cría. Si la pareja se rompe sin que haya habido adopción esta falta de derechos puede dar lugar a una batalla judicial dura y cruel. Este es el caso recogido en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2014. En él se reconoce la maternidad de la madre no gestante por entenderse que existía posesión de estado. Esto es, se acude a una ficción jurídica, una construcción judicial para reconocer la maternidad. El tribunal entiende que existió una unidad familiar entre las dos convivientes, que la persona menor trataba a ambas como sus madres y que esta relación con ambas madres le fue beneficiosa. Si bien esta sentencia y otras relacionadas sientan un precedente valioso para las personas que se encuentren en una situación similar, el reconocimiento vendrá siempre en el juzgado.

 

Además de la determinación de la filiación, nos encontramos con otro problema como es la insuficiencia de recursos. La cobertura pública de la reproducción asistida comprende únicamente a aquellas personas que no tengan descendencia. Por tanto, en el caso de que una pareja quiera tener más de un hija/o/e deberá sufragarlo con sus propios medios. Ante la imposibilidad de hacer frente a estos tratamientos pasa por muchas cabezas la posibilidad de dejar de lado las técnicas de reproducción asistida e intentarlo por otras vías como la de contar con un donante conocido. Sin embargo existe un riesgo en esta opción, la paternidad es una obligación irrenunciable y por tanto si el donante reclama que se reconozca su paternidad en un procedimiento judicial la madre no gestante quedará fuera de la ecuación.

 

La verdadera solución es modificar la normativa vigente. El sistema de filiación tal y como está recogido en el Código Civil no da cobertura suficiente a las nuevas realidades. El Código es hijo de su tiempo – de 1889 – y aunque ha sufrido muchísimas modificaciones en esta materia la realidad demuestra que no son suficientes. La falta de previsión y detalle al legislar, la diversidad de normas a las que debemos atender, lleva a tener que acudir a jueces y tribunales para validar la realidad que vivimos en casa. Es necesario establecer un sistema que dé seguridad jurídica, claro y sencillo, en el que sepamos a qué nos atenemos y qué derechos tenemos en lugar de nadar en un mar de dudas e incertidumbre.

Necesitamos que las nuevas realidades cuenten con cobertura legal, que tengan garantías, para poder ejercer la maternidad sin pedir permiso ni perdón.

Apirilak 26: Ikusgarritasun Lesbikoaren Eguna

Nor zarete?

Areta, Noelia eta Ailen gara eta elkarrekin A Panadaría antzerki konpainia eratzen dugu. 2013an sortu genuen A Panadaría eta ordutik antzerki feminista eta kritikoa oratzen dugu humoretik. Oraintxe bertan gure hirugarren ikuskizunaren laugarren gira urtean gaude, Elisa eta Marcela antzezlana hain zuzen.

Nolatan animatu zineten Elisa y Marcela antzezlana egitera? Nola ezagutu zenuten haien istorioa?

Elisa eta Mareclaren istorioa haiei buruzko ikuskizuna egitea erabaki baino urte batzuk lehenago ezagutu genuen interneten. Emakume galego erreferenteak bilatzen, garaiko notizien artean (1901) “gizonik gabeko ezkontza” albistea aurkitu genuen. Ikaragarri gustatu zitzaigun ezagutzen ez genuen istorio hau , baina ez genekien gehiegi beraietaz. Gena Baamonde, Elisa eta Marcela antzezlanaren zuzendaria izan zen beneta ikuskizuna egitera bultzatu gintuena, izan ere, bere iritziz momentu hartan, 2016ean, sinesgaitza iruditzen zitzaion oraindik inork Elisa eta Marcelaren istorioa antzerkian, zineman edota telebistan kontatu ez izana. Ez zuen ulertzen nola mundu osoan LGTBIQ+ koletiboarentzat erreferente diren bi emakume ezagunak ziren Galizan. Hortaz, antzerkian istorio hau kontatzea beharrezkoa zela sentitu genuen eta gainera, humoretik egin nahi genuen; ikuspegi positibo batetatik eta noski, feminismotik.

 

 

Ze erantzun izaten ari dituzte zuen aktuazioek?

Publikoaren erantzuna kristona izaten ari da. 2017aren urriaren 14ean estrenatu genuen, eta egun horretan bertan, obra amaitzean emakume lesbiana batzuk gerturatu ziren guregana eta haiek ordezkatuak sentitzen ziren istorio bat kontatzea eskertu ziguten. Emakume lesbianak ikusgarri diren antzerki obrarik ia ez dagoela esaten ziguten eta honetaz gain, ikuspegi positibobatetik, non maitasuna eta desira ikusgarri ziren, egitea eskertzen ziguten. Eszena batean kamasutra lesbikoa egiten dugu (arroparekin), eta gertatu izan zaigu hori egiten ari ginela, pertsona batzuk minduta sentitu direla eta antzerkitik irten direla. Honek argi adierazten du oso beharrezkoa dela lesbianek desira sentitzen dugula ikustaraztea, izan ere, pelikuletako edota antzerkietako desira herterosexualak ez du inor mintzen. Laburbilduz, publikoaren harrerarekin oso pozik gaude, bai antzerkitik ateratzen garenean, sare sozialetan eta jaso ditugun antzerki kritika itzelekin ere.

Sexu askatasunari dagokionez, zer uste duzue aldatu dela Elisa eta Marcelaren garaitik hona? Ze gauza zeuden lehen hobe (baldin bazeuden) eta zeintzuk behar da aldatzen jarraitu?

Askotan askatasunei dagokienez iragana okerragoa izan zela pentsatzen dugu, eta hiriak progresuaren ikur direla. Baina hau estafa bat da. Elisa eta Marcelaren garaian ohikoa zen trabestismo funtzionala praktikatzea emakumeen artean, maskulinoak ziren espazioetara joateko, hori egin zuen Elisak Marcelarekin ezkontzeko. Elisa eta Marcela 1800 amaieran Galiza ruralean elkarrekin bizi izan ziren bi irakasle gogoratzen jarraitzeak, eta haiek erreferentetzat izateak, iragana edo pasatako garaiak ez dutela zertan okerragoak izan behar erakusten digu.
Hala ere, Elisa eta Marcelarena bezelako istorioei esker eta kolektibo askoren lanari esker eskubideei dagokionez 1901etik asko aurreratu dugula deritzogu. Egun adibidez, ezkon gaitezke (modu zibilean, hori bai), baina erregistro zibilera baldin bagoaz gure jaio berri batekin, bi baldintza diskriminatzaile ezartzen zaizkigu: ezkonduak egon behar gara eta jaio berria lagundutako ugalketa-teknikaren bidez jaioa izan dela dioen dokumentu bat erakutsi behar dugu.
Hori ez da gertatzen bikote heterosexualekin; beraz, oraindik ere indarkeria instituzional handia jasaten dugu. Oraindik ere beharrezkoa da aniztasun afektibo-sexuala aldarrikatzea eta eskubideak aldarrikatzea. Gaur egun, LGTB pertsonek bullyinga, jazarpena eta erasoak jasaten jarraitzen dugu, eta suizidio saiakeren kopuruak handiagoak dira pertsona heteronormatiboenak baino. Ikerketa baten arabera, emakume lesbianen % 75ek isilpean gordetzen dute beren sexu-orientazioa lan ingurunean. Bide luzea dago egiteko, ez da nahikoa aniztasuna onartzea, aldarrikatu eta ospatu egin behar da.

 

 

Zuen ustez, garrantzitsua al da ikuspen lesbikoaren eguna? Zergatik?

Jakina, garrantzitsua eta beharrezkoa da historikoki ikusezin bihurtu diren lesbianen istorioak berreskuratzea eta «lesbiana» hitza normalizatzea, oraindik ere pertsona askok ahopeka esaten jarraitzen baitute. Ez dugu sekretua edo tabua izan nahi.

Guretzat oso hunkigarria da institutuetan funtzioak egitea eta hainbeste ikasleri istorio hau kontatzeagatik eskerrak ematea eta esatea antzekotasunak ikusten dituztela Elisa eta Marcelaren istorioaren eta gaur egun neskei gertatzen zaienaren artean. Zineman, telebistan, antzerkian edo liburuetan elkar maite duten emakumeen erreferenteak ikusarazi behar ditugu, askok geure burua irudikatuta ikus dezagun eta ez dezagun uste gertatzen zaiguna lotsagarria denik.

Zuen ustez, zer gehiago egin daiteke emakumeen arteko harremanak ikusarazteko?

Ikusarazi, ikusarazi eta ikusarazi. Antzerkian, telebistan eta berbenetan. Lesbiana bazara eta ahal baduzu, ikusarazi besteei laguntzeko, batez ere egoera ahulenean daudenei. Lesbiana izan ala ez, bollo gaia lantzen duten ekitaldietara joan, eta LGTBI + ekimenak eta ekimen feministak babestu, trans pertsonak, emakume lesbianak edo bisexualak eta aniztasun funtzionala duten pertsonak eta arrazalizatuak barnebiltzen dizutenak.

Bitxikeria gisa, lesbianen inguruan dauden mito-timo zein nabarmenduko zenuke? Zergatik?

Buf, asko dira. Lesbianismoa etapa bat besterik ez dela, emakumeen bikoteetan batek «gizonarena» egiten duela eta beste batek «emakumearena» egiten duela, inoiz ez dugula p**** on bat probatu edo beti katu bat dugula maskotatzat. Beatriz Gimenok La construcción de la lesbiana perversa lanean argudiatzen duen bezala, jomuga erraza gara. Ez gara desiragarriak, gizon zisen txiringitoa desmuntatzen dugulako, ez ditugulako desiratzen.

Iruñera zatozte laster zuen obrarekin. Noiz eta non?

Datorren ostegunean, apirilaren 29an, 19: 00etan, Nafarroako Antzerki Eskolan (San Agustin 5, Iruña) izango gara Elisa eta Marcelarekin, hortaz, bertan izango gara zain Elisa eta Marcelaren ezkontza ospatzeko.

Gehitu nahi duzuen beste zerbait…

Sarrera librea dela edukiera bete arte, aldez aurretik leihatilan gonbidapena hartuta emanaldiaren eguneko 17: 30etik aurrera.

 

 

26 de Abril: Día de la Visibilidad Lésbica

¿Quiénes sois?

Somos Areta, Noelia y Ailén, y juntas formamos la compañía de teatro A Panadaría. Fundamos A Panadaría en el año 2013 y desde entonces amasamos un teatro feminista y crítico en clave de comedia. Ahora mismo nos encontramos en el cuarto año de gira de nuestro tercer espectáculo, Elisa y Marcela.

¿Cómo os animasteis a hacer la obra de teatro de Elisa y Marcela? ¿Cómo conocisteis la historia?

La historia de Elisa y Marcela la conocimos por internet unos años antes de decidir hacer el espectáculo sobre ellas. Buscando referentes de mujeres galegas encontramos una de las tantas noticias de la época (1901) en la que se hablaba del “Matrimonio sin hombre”. Cuando descubrimos la historia nos fascinó pero tampoco la conocimos al detalle. Fue Gena Baamonde, la directora de Elisa y Marcela, la que realmente impulsó la idea de hacer el espectáculo, puesto que en una conversación informal nos comentó que le parecía increíble que en aquel momento (2016) aún no se hubiese contado la historia de Elisa y Marcela en el teatro, en el cine o en la televisión. No entendía como dos mujeres que son un referente para el colectivo LGTBIQ+ en todo el mundo eran prácticamente desconocidas en Galicia. Al escucharla sentimos que era totalmente necesario contar esta historia en teatro, y además hacerlo en clave de humor, desde un punto de vista positivo y por supuesto con perspectiva feminista.

 

 

¿Qué respuestas están teniendo vuestras actuaciones?

La respuesta del público está siendo increíble. El día del estreno, 14 de octubre de 2017, se acercaron varias mujeres lesbianas al final de la obra y nos agradecieron el contar una historia en la que ellas se sentían representadas. Nos decían que no hay prácticamente obras de teatro en las que se visibilice a las mujeres lesbianas y también nos dieron las gracias por hacerlo desde un punto de vista positivo, de celebración del amor y el deseo. También nos ha pasado que durante alguna escena, concretamente una en la que realizamos una especie de kamasutra lésbico (con ropa) alguna gente se ofende y se va del teatro. Esto deja en evidencia que es muy necesario mostrar que las lesbianas sienten deseo, puesto que no suele molestar el sexo heterosexual en las películas u obras de teatro.
En resumen, estamos muy contentas de la recepción por parte del público, con comentarios muy positivos a la salida del teatro, por redes sociales y con críticas teatrales fantásticas.

¿Qué consideráis que ha cambiado desde los tiempos de Elisa y Marcela hasta ahora en cuanto a la libertad sexual se refiere? ¿Qué cosas estarían mejor como antes (si las hay) y cuales hace falta seguir cambiando?

Parece que todo tiempo pasado fue peor en cuanto a libertades y que las ciudades son símbolo de progreso. Eso es una estafa. En la época de Elisa y Marcela era habitual la práctica del travestismo funcional de las mujeres para acceder a espacios masculinos y eso hizo Elisa para casarse con Marcela. Que sigamos recordando a Elisa y Marcela, dos maestras que vivieron juntas a finales de 1800 en el rural galego, y teniéndolas como referentes nos dice que no siempre cualquier tiempo pasado fue peor.

Aún así creemos que gracias a historias como las de Elisa y Marcela y al trabajo de muchos colectivos se ha avanzado en derechos desde 1901, ahora por ejemplo podemos casarnos (por lo Civil, eso sí) pero si vamos al Registro Civil con nuestro bebé se nos aplican dos medidas discriminatorias: tenemos que estar casadas y tenemos que aportar un documento que indique que la criatura ha nacido por técnica de reproducción asistida. Eso no sucede con parejas heterosexuales por lo tanto aún soportamos mucha violencia institucional. Sigue siendo necesario reivindicar la diversidad afectivo-sexual y reclamar derechos. A día de hoy las personas LGTB seguimos sufriendo bullying, acoso y agresiones y las cifras de intentos de suicidio son mayores que en las personas heteronormativas. Un estudio indica que el 75% de las mujeres lesbianas mantienen su orientación sexual en secreto en el entorno laboral. Queda mucho camino por recorrer, no es suficiente con tolerar la diversidad, es necesario reivindicarla y celebrarla.

 

¿Creéis que el día de la visibilidad lésbica es importante? ¿Por qué?

Por supuesto, es importante y necesario recuperar historias de lesbianas que han sido históricamente invisibilizadas y también normalizar la palabra “lesbiana” que todavía muchas personas siguen pronunciando en voz baja. No queremos ser un secreto ni un tabú.

Para nosotras es muy emocionante hacer funciones en institutos y escuchar a tantas alumnas dándonos las gracias por contar esta historia y diciéndonos que ven similitudes entre la historia de Elisa y Marcela y lo que les sucede a ellas a día de hoy. Necesitamos visibilizar referentes de mujeres que se aman en el cine, en la televisión, en el teatro o en los libros, para que muchas nos veamos representadas y no creamos que lo que nos sucede es algo vergonzante.

¿Qué más creéis que se puede hacer para visibilizar las relaciones entre mujeres?

Visibilizar, visibilizar y visibilizar. En el teatro, la tele y las verbenas. Si eres lesbiana y puedes, visibilízate para ayudar a las demás, especialmente las más desfavorecidas. Seas o no lesbiana, asiste a eventos culturales de temática bollo y apoya iniciativas LGBTIQ+ críticas y feministas, que incluyan a personas trans, mujeres lesbianas o bisexuales, personas diversas funcionales y racializadas.

Como curiosidad, de los mitos-timos que hay entorno a las lesbianas ¿Cuál destacarías? ¿por qué?

Buf, son muchos. Que el lesbianismo es sólo una etapa, que en las parejas de mujeres hay una que “hace de hombre” y otra que “hace de mujer”, que nunca hemos probado una buena p**** o que siempre tenemos un gato por mascota. Como argumenta Beatriz Gimeno en La construcción de la lesbiana perversa, se nos considera un blanco fácil. Somos indeseables porque desmontamos el chiringuito de los hombres cis, porque no los deseamos.

Venís a Iruña próximamente con vuestra obra, ¿Cuándo y dónde?

El próximo jueves 29 de abril a las 19.00 horas estaremos en la Escuela Navarra de Teatro (San Agustín 5, Iruña) con Elisa y Marcela, así que allí os esperamos para celebrar la boda de Elisa y Marcela.

Algo más que queráis añadir…

Pues que la entrada es libre hasta completar el aforo, previa retirada de invitación en taquilla a partir de las 17.30h del día de la función.

Aplikazioak

Esaten dute garaiak aldatu egiten direla eta aldatu egiten direla munduan izateko eta egoteko moduak. Aldatzen den beste gauza bat pertsonek ligatzeko ditugun moduak dira. Aspaldi ezagutzen ditugu «ligoteatzeko aplikazioak», eta gaur aplikazio horietara hurbildu nahi izan dugu erabiltzaile baten eskutik. Erabiltzaile horrek galdera hauei erantzun digu, modu anonimoan.

-Ezer baino lehen, esango zeniguke nola identifikatzen zaren eta zenbat urte dituzun? Hau irakurtzen duten pertsonak testuinguruan kokatzeko.

-Bai, noski. Emakume lesbi edo bollo gisa identifikatzen naiz, eta 25 urte ditut.

-Zer aplikazio erabiltzen duzu?

-Batez ere Tinder erabiltzen dut, eta inoiz Wapa erabili izan dut. A, eta Insta! Beste aukera bat dela beti, jajaja.

-Zertarako erabiltzen dituzu? Ligatu, lagunak bilatu, zure bizitzako maitasuna aurkitu, desiratuta sentitu…

-Izan ere, ligatzeko batez ere, ez gara engainatuko. Geraldi horietatik gero adiskidetasunak sortzen badira, hobe, badakizu? Beti dago ondo jendea gertu izatea, eta haiekin gargardo bat hartzea. Baina, batez ere, sartzen naizenean, gustatzen zaizkidan neskak bilatzea bilatzen dut, eta geratu ahal izatea, gauza batek bestea eraman dezan, eta hori, badakizu.

-Eta ligoteoaz ari garela zehazki, zer nahiago duzu aplikazioak edo kaleak, tabernak, supermekatuak, etab.? Zer desberdintasun nabaritzen dituzu LGTBIQ+ pertsona gisa hauen artean?

-Erraztasunera joan nahi baduzu, «app»ak. Esan dizudan bezala, batez ere ligatzeko erabiltzen ditut. Baina, aizu, supermerkatuarenak zirikatu egiten nau, kontserba-potoen artean… zelako ametsa hor bertan egitea!

Eta pandemiaren aurretik, bai, tabernak edo jaiak dibertigarriagoak ziren, aurrez aurrekoa, begiradatxoen jokoa, pentsatzea «izango da, ez da izango… lortuko dut, ez bada ere?» Guk batzuetan pentsatzen ditugun gauzak dira horiek jajaja (bueno edo behintzat nik eta nire lagunek).

Baina egoera honetan, edo etsi edo oldartu! Nik pandemiaren aurretik erabiltzen nituen arren e! Lagun batek probatzeko esan zidan, eta tira, ondo joan zait, ezin naiz kexatu.

-Nola esango zenuke lagundu dizutela aplikazioek?

-Niri, gehiago irekitzera. Nik zortea izan dut nire ingurukoek (koadrila, familia…) onartu egin nautelako, baina egia da ez dela gauza bera ligatzen hastea… izan ere, arbuiatzearen beldurra hor dago beti, badakizu? Horregatik uste dut app-ek lagundu egin didatela gehiago jaurtitzen eta irekitzen.

-Eta nola esango zenuke lagundu dutela LGTBIQ+ kolektiboaren ikusgarritasunean?(Egin badute)

Ba ez dakit asko egin duen, egia esan. Beno, Tinderren heteroentzat bakarrik ez izateko aukera dagoenez, ba alde horretatik bai. Baina bestela… ez. Begira, tabernetan eta «publikoan» ligatzeko aukerak, adibidez, ikusgarritasun handiagoa ematen zion horri. Izan ere, parrandan bazaude eta neska batzuk elkar muxukatzen ikusten badituzu, ikusten duzu eta kito. Baina appetan, ez bazaude, ez zara hainbeste enteratzen…

-Inoiz sentitu al zara diskriminatuta hauetan? Esperientzia nolakoa izan zen kontatuko diguzu?

-Diskriminatua lesbi izateagatik ez, hasieratik argi uzten dudalako eta seguru nabilelako. Alde horretatik, tabernan baino errazagoa edo seguruagoa da.

-Eskerrik asko zure laguntzagatik, eta beste zerbait gehitu nahi baduzu…

-Ezer ez, eskerrik asko zuei.

 

Loading new posts...
No more posts