Admin
-1
archive,author,author-admin,author-1,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 • Sort Blog:
 • All
 • Adolescencia
 • Asexualidad
 • Asexualitatea
 • Bisexualidad
 • Bisexualitatea
 • Colectivos
 • Derechos Humanos
 • Drag
 • Efemerideak
 • Efemérides
 • Estereotipoak
 • Estereotipos
 • Feminismo
 • Feminismoa
 • Giza Eskubideak
 • Gizartea
 • Haurtzaroa
 • Homosexualidad
 • Homosexualitatea
 • Infancia
 • Información Jurídica
 • Informazio Juridikoa
 • Intersexualidad
 • Intersexualitatea
 • Kolektiboak
 • Legea
 • Lesbianismo
 • Lesbianismoa
 • LGTBIfobia
 • Memoria histórica
 • Memoria Historikoa
 • Nafarroa
 • Navarra
 • Nerabezaroa
 • Osasun sexuala
 • Pansexualidad
 • Pansexualitatea
 • Salud sexual
 • Servicios
 • Sexherbesteratzea
 • Sexilio
 • Sexología
 • Sociedad
 • Transexualidad
 • Transexualitatea
 • Vejez
 • Zahartzaroa
 • Zerbitzuak

Tran Memoria – Trans Legea

Azaroaren 20an Trans Memoria ospatzen da, Transfobiaren eta Haurren Eskubideen biktimen Oroitzapena. Egungo une eta testuinguru soziopolitikoak bultzatuta, LGTBI+ eskubideen arloko Estatuko Legeari buruz idatzi dugu, oro har, eta, bereziki, TRANSi buruz, lege hori onartzearen inguruan sortzen ari den polemikaren ondorioz.

Gaizki deituriko Trans Legearen proiektua irakurtzean enbarazu egin duenak ohartuko zen haren edukia komunikabideetan eta sare sozialetan esaten dena baino askoz zabalagoa dela. Izenburutik hasita: Trans pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko Lege Proiektua. Inork ez du aipatzen, adibidez, zer neurri proposatzen dituen berdintasuna sustatzeko eta gay, lesbiana, bisexual, transexual eta intersexualek jasaten duten diskriminazioari aurre egiteko. Suposatu nahi dugu osoko enmiendak aurkeztu zituzten alderdi politikoek egingo zutela, eta hortik soilik ondoriozta daiteke pertsona horien eskubideak eta diskriminaziorik eza bermatzeko neurriak hartzearen aurka daudela.

Argi dago aurkako ahots batzuek, goraipatuenek, ez dutela ulertu lege-proiektuak ez duela legerik egiten trans pertsonen aldaketa fisikoa egiteko prozesu medikoari buruz, baizik eta erregistroan izena aldatzeko eta sexua aipatzeko. Trantsizio fisikoa autonomia-erkidegoek arautzen dute, bakoitzak bere legedian, eta Estatuko lege berri hau onartzeak ez dakar eskumen horiek inola ere aldatzea.

Estatuak bere eskumen esklusiboko gai bati buruzko legeak baino ez ditu egiten, hau da, Erregistro Zibilaren erregulazioari buruzkoak. Eta ez da ahaztu behar Konstituzio Auzitegiak 3/2007 Legearen 1. artikulua Konstituzioaren aurkakoa zela deklaratu zuela, eta artikulu horrek adinez nagusi zirenei bakarrik baimentzen ziela aldaketa hori, adingabeentzat diskriminatzailea zelako. Beraz, legea nahitaez aldatu behar da zentzu horretan.

Gaur egun indarrean dagoen legearekin, izen-aldaketek eta sexuaren aipamenek genero-disforiaren diagnostikoa eta bi urteko tratamendu medikoa egiaztatzea eskatzen dute. Alarma-ahotsak entzuten ditugu nerabeei hormona egiten zaielako, eta legearen helburua da, hain zuzen ere, pertsona batek tratamendu edo ebakuntza-gela batetik pasatzea saihestea, bere sexu-identitatearen araberako izen bat erabili ahal izateko. Transizio sozial bat baino egin nahi ez duten trans pertsonak daude, beren bizitza sexu-identitatearen arabera eremu guztietan garatu ahal izateko, eta gaur egun ezin dute egin.

Gero, medikuntzako edo psikologiako profesionalen kolektibo jakin batzuk daude, eta horien aurkakotasuna bihurketa-terapien legezko debekuan oinarritzen da, argudiatuz Sexu eta Genero Identitatearen Unitateetara jotzen duten nerabeen atzean beste arazo psikologiko edo egokitze-arazo batzuk egon daitezkeela, eta horien tratamendu egokiak ustezko genero-disforia desagerraraziko lukeela. Adingabeen hormonazioa ere arbuiatzen dute, Transgenero Osasunerako Profesionalen Munduko Elkartearena (WPATH) bezalako txostenak alde batera utzita; izan ere, pubertaroan aldaketak egiten hasi ondoren tratamendu horiek preskribatzen hastea gomendatzen dute.

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Spanish.pdf

Profesional horiek, gaiari buruz pontifikatu egiten dute, autoritate zientifikoa eta, beraz, objektiboa goraipatuz, eta, kasu batzuetan, oinarri ideologiko, etiko edo erlijioso jakin bat ezkutatzen dute, eta, guztietan, ez dakite nola funtzionatzen duten transexualei, transgeneroei eta intersexualei arreta emateko unitateek (Transbide Nafarroan edo Transit Kataluñian), Psikologia Klinikoko profesionalek artatzen baitituzte, lehenik eta behin – gai dira beste mota bateko arazo psikologiko bat detektatzeko, halakorik balego –, bai eta Endokrinologian, Pediatrian, Ginekologian, Urologia-Andrologian eta abarretan espezializatutako medikuek ere.

Argudio zientifiko horiek gogo biziz hartzen dituzte genero-disforia azeleratua duten neskatoen ama-elkarteek (fenomeno horren existentzia berriki ezeztatu du Schulich Medicine & Dentistry Kanadako Western University unibertsitateko medikuntza-eskolak, eta ondorioztatu du ez zuela ezer aurkitu ustezko DGIR fenomeno kliniko erreala dela babesten duen analisian).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34793826/

Ulergarria da amek senti dezaketen bertigoa beren seme-alabek adierazten dioten errealitate baten aurrean; izan ere, errealitate hori ez dute ulertzen, eta ez daude onartzeko prest, aurretik indar osoz kontra egin gabe. Horregatik, adin nagusitasunera arte erabaki dezaketen bakarrak izatea aldarrikatzen dute, inolako lege-interferentziarik gabe; izan ere, beren hitzetan, nork daki gurasoek baino hobeto zer komeni zaion alabari? Gauza bera esan dezakete konfesio ultrarelegante jakin batzuetako pertsonek beren homosexualitatea aitortzen dien seme edo alaba baten aurrean, konbertsio-terapiak defendatzeko, inork eragotzi gabe sendatzeko.

Ez da onargarria, ordea, sare sozialetan eta beren errebindikazioa zabaltzeko hitzaldi askotan datu desitxuratuak edo zuzenean faltsuak erabiltzea, hala nola Genero Unitateak lehen kontsultatik hasten direla hormonak administratzen, edo nerabezaroan hormona-tratamendua hasi zuten gazteen % 85ek atzera egiten dutela (Amsterdamgo UMCko Genero Identitatearen Unitateak (UIG), medikuntza transgeneroaren alderdi guztietan mundu osoan erreferentzia denak, The Lancet Child & Adolescent Health aldizkari zientifikoan argitaratu zuen azterlan bat, eta horren arabera, nerabezaroan hormona-tratamendua hasi zuten nerabeen % 98k helduaroan jarraitzen zuten).

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00254-1/fulltext

Gure ustez, aipatutako guztiaren pisuak, zalaparta mediatikoak, zientziaren izenean desitxuratutako mezuek eta LGTBI+ pertsonen eskubideen aurkako eraso etengabeak kalte egiten diote egoera hori lehen pertsonan bizi dutenen gogoari, haien errealitatea zalantzan jartzen ari baita etengabe. Espero dugu Legearen onarpenak polemika konpontzea eta transfobiaren biktimak omentzeko eta gogoratzeko balio izatea. Eskerrik asko existitzeagatik.

Memoria Trans – Ley Trans

Cada 20 de noviembre se celebra la Memoria Trans, la Conmemoración de las victimas de la Transfobia y Derechos de la infancia. El actual momento y contexto socio político nos ha llevado a escribir sobre la Ley estatal en materia de derechos LGTBI+ en general, y TRANS en particular, debido a la polémica que está generando su aprobación.

Quien se haya molestado en leer el proyecto de la mal llamada “Ley Trans” se habrá percatado que su contenido es mucho más amplio de lo que se comenta, casi en exclusiva, en los medios de comunicación y redes sociales. Empezando por el título: “Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”. Nadie habla, por ejemplo, de las medidas que propone para promover la igualdad y combatir la discriminación que sufren las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. Queremos suponer que sí lo habrán hecho los partidos políticos que presentaron enmiendas a la totalidad, de donde sólo cabe deducir que se oponen también a la adopción de medidas para garantizar los derechos y la no discriminación de todas esas personas.

Es evidente que algunas voces contrarias, las más exaltadas, no han entendido que el proyecto de ley no legisla sobre el proceso médico para hacer el cambio físico de las personas trans, sino para hacer el cambio registral de nombre y mención al sexo. La transición física está regulada por las comunidades autónomas en sus respectivas legislaciones, y la aprobación de esta nueva ley estatal no supone una modificación de esas competencias en absoluto.

El estado esta legislando sobre una materia de su competencia exclusiva, cual es la regulación del Registro Civil. Y no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 3/2007, que permitía sólo este cambio a las personas mayores de edad, por resultar discriminatorio para las menores. Por tanto, la ley debe ser modificada necesariamente en ese sentido.

Con la ley actualmente vigente, los cambios registrales de nombre y mención al sexo exigen un diagnóstico de disforia de género y acreditar dos años de tratamiento médico o psicológico. Escuchamos voces de alarma porque se hormona a adolescentes, y lo que la ley pretende, precisamente, es evitar que una persona tenga que pasar por un tratamiento o un quirófano para poder utilizar un nombre conforme a su identidad sexual. Hay personas trans que no desean realizar sino una transición social, que le permita desarrollar su vida conforme a su identidad sexual en todos los ámbitos, y a día de hoy no pueden hacerlo.

Luego están determinados colectivos de profesionales de la medicina o la psicología, que se oponen a la prohibición legal de terapias de conversión, alegando que detrás de las y los adolescentes que acuden a las Unidades de Identidad Sexual y de Género pueden subyacer otros problemas psicológicos o de adaptación, cuyo adecuado tratamiento haría desvanecer la supuesta disforia de género. Rechazan también la hormonación de personas menores, ignorando informes como el de la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) que recomiendan que estos tratamientos comiencen a prescribirse tras empezar los cambios de la pubertad.

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Spanish.pdf

Los citados colectivos de profesionales, que pontifican sobre el tema haciendo alarde de autoridad científica y por tanto objetiva, enmascaran en algunos casos un trasfondo ideológico, ético o religioso determinado, y en todos un profundo desconocimiento del funcionamiento de las Unidades para la atención a personas transexuales, transgénero e intersexuales como Transbide en Navarra o Transit en Cataluñya, atendido por profesionales de la Psicología Clínica en primer término, – muy capaces de detectar un problema psicológico de otro tipo si lo hubiera-, además de personal médico especializado en Endocrinología, Pediatria, Ginecología, Urología-Andrología, etc.

Estos argumentos “científicos” son acogidos con entusiasmo por agrupaciones de madres de niñas con disforia de género acelerada (fenómeno cuya existencia misma ha sido rebatida recientemente por un Estudio de la Schulich Medicine & Dentistry, escuela de medicina de la Western University en Canadá, que concluye que no encontró nada en su análisis que respalde que la supuesta DGIR sea un fenómeno clínico real).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34793826/

Es comprensible el vértigo que puedan sentir las madres ante una realidad que sus hijas e hijos les manifiestan, que no comprenden ni están dispuestas a aceptar sin oponerse antes con todas sus fuerzas. De ahí que propugnen ser las únicas que puedan decidir hasta la mayoría de edad, sin interferencias legales de ningún tipo, ya que según sus propias palabras “quién mejor que unos padres saben lo que más conviene a su hija”. Exactamente lo mismo pueden decir las personas de determinadas confesiones ultrareligiosas ante un hija o hijo que les confiese su homosexualidad, para defender las terapias de conversión para “curarle” sin que absolutamente nadie pueda interferir.

En la desmesurada actividad de estas agrupaciones en redes sociales y charlas con la que difunden su reivindicación, utilizan datos tergiversados, o directamente falsos, como que las Unidades de Género comienzan a administrar hormonas desde la primera consulta, o que hay un 85 % de desistimiento entre los jóvenes que iniciaron un tratamiento hormonal en la adolescencia (La Unidad de Identidad de Género (UIG) de la UMC de Ámsterdam, referente mundial en todos los aspectos de la medicina transgénero, publicó un estudio en la revista científica The Lancet Child & Adolescent Health según el cual, el 98 % de los adolescentes trans que iniciaron el tratamiento hormonal en la adolescencia lo continuaban en la edad adulta).
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00254-1/fulltext

Es evidente que el peso de todo lo mencionado, el revuelo mediático creado, los mensajes tergiversados en nombre de la ciencia y ataque constante a los derechos de las personas LGTBI+ está perjudicando el ánimo de quienes viven esta situación en primera persona, dado que su realidad está siendo puesta en tela de juicio constantemente. Esperamos que la aprobación de la Ley zanje la polémica y sirva para homenajear y recordar también a las víctimas de la transfobia. Gracias por existir.

Zer esango ligukete ornitorrinkoek eta izurdeek?

Urriaren hirugarren larunbatean (urriak 15 aurten), Trans despatologizazioa aldarrikatzen da eta urriaren 26an Intersexualitatearen Kontzientziazioaren Eguna ospatzen da. Sarrera honek, mozorrotutako gorriek elikatutako iluntasun berriko garai hauetan, borroka eskertu, gogoratu eta argi pixka bat bota nahi du.

Sexu-identitatea terminoak, sexologiaren esparruan, nor naizen galdetzera itzul zitekeen, eta izaki sexuatu gisa eraikitzen gaituen gainerako guztia zintzilikatzen duen esekitoki gisa ulertzen da.

Sexu-identitateak bi hitz ditu, eta bakoitza bere aldetik aztertzen badugu, honako hauek osatzen dute:

• Identitate hitza.
Def1:Berdin-berdina izatea.
Def2: Pertsona edo gauza jakin bat izatearen zirkunstantzia, eta ez beste bat, ezaugarri edo ezaugarri multzo batzuen arabera, beste ezaugarri batzuetatik bereizten duena.
Def 3: Multzo batean beste batzuetatik bereizteko aukera ematen duten pertsona edo gauza baten ezaugarrien multzoa.
• Sexu-hitza.
Def 1: Sexukoa edo sexuaren araberakoa.
Def 2: Sexuaz edo sexualitateaz, edo haiekin lotuta.

Eta hemen identitatearen definizioetan geldituko gara, eta ez hainbeste sexualitatean. Zehazki, pertsona edo kolektibo bat beste batzuetatik bereiztea ahalbidetzen (errazten, laguntzen) duten ezaugarrien multzoaz hitz egiten duten definizioetan eta ezaugarri berdin- berdinen ezaugarritasunaz hitz egiten duen definizioan. Baina horren aurretik, ezaugarri edo nolakotasun multzoaz hitz egin ahal izateko beharrezkoa den zerbaitetan entretenituko gara.

Ezaugarri edo ezaugarri multzoaz hitz egin ahal izateko, denbora jakin batean, ezaugarri komun samarrak identifikatzen dituen behatzaileaz hitz egin behar da. Alde horretatik, esan genezake behatzailea, gizakien kasuan, gure gizarteak osatzen ditugun pertsonen multzoa garela. Garrantzitsua da zehaztea giza burmuinak, munduaren ulermena antolatu eta ulertu egin ahal izateko, kategoriak sortzen dituela automatikoki (edo inkontzienteki, arnastea bezala), ezaugarri komunetan oinarrituta, ikusten duenaren (edo ikusten duela uste duenaren) ulermena sinplifikatzeko eta arintzeko helburuarekin. Hau da, esan genezake gizakiak, bere oinarrizko plakan, konplexua dena sinplifikatzeko eta absolutu gisa sinesteko joera duela. Azken hori, eragiketa hori gehienetan, arnasa hartzea bezala, inkontzienteki egiten delako.

Kategorizazio hau nahiko erraza denean, “aulkia” esaten dugunean bezala, ez dago hainbeste arazo absolutu bat sortzeko. Hala ere, beste batzuetan, kategorizazio horrek, saihestezina izan arren, errealitate konplexuak sinplifikatzen ditu, hala nola “animalia ugaztunak”. Barregarria dirudi adibideak, baina imajinatzen al duzue zientzialari koadrila, ugaztun animaliak adostu eta definitu eta bat-batean ornitorrinko batekin topo egin zutenean? Edo izurde batekin?

Zalantzarik gabe, behartuak, bultzatuak, gonbidatuak izan ziren, ziur nago eztabaida latz eta gogorren ondoren, ugaztun kategoriari (identitatea) egotzi zizkioten ezaugarri komunei buruz hausnartzera eta birdefinitzera. Aurkikuntza horren ondorioz, dibulgazio-material berriak, kontzeptu berriak, egitura berriak eta azalpen berriak sortu behar izan zituzten ziur ere. Gainera, zalantzarik gabe, hamaika baliabide behar izan zituzten, gobernukoak, hezkuntzakoak, komunikaziokoak, gauzatu ahal izateko. Are gehiago, eurak sortutako edukia, ugaztunen kategoria bera aberasten zituen kategoria berriak eratu zituen, hauen artean ez hobeagorik ezta gainekorik ere egonda.

Horren ondorioz, orain hitz egiten dugunok (liburuak, pertsonak, diskurtso zientifikoak, dokumentalak) izurdetaz eta ornitorrinkoez hitz egiten dugunena ugaztun gisa hitz egiten dugu. Eta ez dugu pentsatzen batzuk besteak baino hobeak direnik. Asko jota hierarkizatu egiten dugu (hori hierarkizatzea bada) “animalia txiki” hori “maitagarria” iruditzen zaidan ala ez.

Izurde eta ornitorrinkoek ugaztun gisa zuten eztabaidaren ebazpenean, interesgarria da berriro begiratu behar zutena nola begiratzea erabaki zuten aztertzea.

Izurde eta ornitorrinkoen aurkikuntzari esker (aurkikuntzaren aurretik existitzen baziren ere), lehenik eta behin, arnasa hartzea bezala, kontzienteki ere egin daitekeela jabetzen hasi ziren, ia automatikoki sortutako kategoriak eta absolututzat hartuak, era berean ere berrikusi zitzaketela ondorioztatuz. Eta bigarrenik, eta hemen dakarzkit identitatearen definizioak, izan ere, bere begirada zientifikoa gidatu zuten axiomak 2. eta 3. definizioen atzean ezkutatzen direnak izan baitziren.

2. eta 3. definizioek “pertsona edo kolektibo bat besteetatik bereiztea ahalbidetzen (errazten, laguntzen) duten ezaugarriak” aipatzen dituzte. Berez, ez dute “zerbaiten” bazterpena suposatzen, baizik eta gauza komun batzuk dituzten (adibidez, bularrak) eta antza denez “zerbait” handiago baten baitan eta nortasuna/kategoria (ugaztunak) dei diezaiokegun (ugaztunak) batzuen deskribapena. 1. Definizioak “berdin-berdinak” ordea, “ezaugarri komun” hitzekin batera, letra lodiz eta azpimarratuz, «berdin-berdina» hitzak gehituko lituzke, identitatearen definizioa txikitzen du, ezaugarri komun berdin-berdinetara mugatzea suposatuko bailu. “Zerbait” horiek, “zerbait” handiago baten parte izateko ezaugarri amankomun berdin berdintsuak edukitzea suposatuko bailu.
Zentzu horretan, definizio horren bidez, nahi gabe, modu baztertzailean jarduten da. Edo zorrotz betetzen dituzu ezaugarri komun horiek, edo, besterik gabe, EZ ZARA.

Azken begirada horrek, baztertzailea izateaz gain, “beste norbanako” bat sortzen du (ni eta gu ez garen bat alegia), garai eta gizarte batzuetan bekatu bihurtzen dena, eta beste batzuetan, desbideratze, sindrome edo nahasmendu bat. Beraz, baztertzailea izateaz gain, hierarkizatu, patologizatu eta estigmatizatu egiten du.

Zientzialari haiek errealitatea DESKRIBATU nahi izan zuten. Behatu zituzten elementuetan oinarrituta, animalia-multzoaren barruan errepikatzen ziren, eta, horren arabera, ugaztun kategoria sortu zuten. Zientzialari horiek beraiek, jakin zuten elkar entzuten eta ikusten identitatearen 1. definizioaren axiomekin gidatzen, eta horrek errealitate baten DESKRIBAPENETIK aldentzen zituen, errealitate hori, konkretuki, PRESKRIPZIO bihurtzen (nik, UGAZTUNTZE preskripzioa deituko nioke honi, hau da, NIK akademiko, zertaz ari naizen dakidana, ZALANTZARIK GABE nire eskuen artean daukadan hau ugaztuna dela, esaten dut ) hasiak zirela. Eta beren burua birkokatu zuten (kontzienteki arnasa hartu) kategoria hori bera birpentsatzeko.

Gizon eta emakume kategoriak, sortu zirenetik gaur egun arte, 1. motako definizioaren axiomekin mantentzen dira oraindik ere. Definizio horretan, absolutuen arabera arautzen dira emakumea edo gizona dena. Emakumea da = XX, bulba, umetokia, obulutegiak eta bularrak, eta gizona = XY, zakila, barrabilak, hodi deferenteak, pektoralak eta aurpegiko ilea. Ezaugarri horiek betetzen ez dituen oro EZ DA PARTE, eta sindrome, nahasmendu edo desbideratze gisa sailkatzen da.

Hemendik, deia egiten diegu 2. eta 3. definizioen axiomek gidatzen gaituztenei, emakume eta gizon egiten gaituenaren ezaugarri komunak birdefinitzeko eta zabaltzeko premia ALDARRIKATZEKO.

KONTZIENTEKI ARNASTEN DUGU, eta ozen esaten dugu identitatea ez dagoela ez genitaletan, ez kromosometan.

RESPIRAMOS CONSCIENTEMENTE y luchamos para que los mensajes que continuamos interiorizando y lanzando (y legitimando desde las instituciones y medios de comunicación) sobre los cuerpos, cambie; para que se deje de PRESCRIBIR (que no, explicar, acompañar, atender) la mutilación de cuerpos porque los genitales, gónadas o cromosomas no encajan en la norma médica.

KONTZIENTEKI ARNASTEN DUGU eta borrokatzen dugu, gorputzei buruz barneratzen eta igortzen (eta erakunde eta komunikabideetatik legitimatzen) jarraitzen dugun mezuak alda daitezen; Arau medikoarekin bat ez datozen, genitalen, gonaden edo kromosomengatik, gorputzen mutilazioa AGINTZEARI uzteko ( laguntzea, azaltzea, arreta ematea bideak aukeratu beharrean).

KONTZIENTEKI ARNASTEN DUGU, eta izurdeak eta ornitorrinkoak ez bezala, gizakiak egiten duen identitate sexualaren kategorizazio zurrunak haien bizitzetan eragina izan dutenekin bat egiten dugu.

Bat egiten dugu «errealitateak agintzen diren mundu batean, inork ez du erreala izateko aukerarik, eta gu, hala izan nahi dugu eta izango gara»
etengabe oihu egingo duten pertsonekin.

Zuei, Trans eta Intersex, gu guztioi, araua ez ezik, arau horiek eta arau guztiek sortzen duten axiomak ere zalantzan jartzeagatik. TRANSformakuntzarako ezinbesteko elementua.

¿Qué nos dirían los ornitorrincos y los delfines?

El tercer sábado de octubre (15 de octubre este año), se reivindica la despatologización Trans y el 26 de octubre se celebra el Día de la Concienciación Intersexual. Esta entrada, pretende en estos tiempo de nueva oscuridad alimentada por “rojos” disfrazados, agradecer la lucha, acuerpar y arrojar algo de luz.

La identidad sexual. Término que se podía traducir sencillamente a la pregunta quién soy yo, desde el marco de la sexología, es entendida como la percha sobre la que cuelga todo lo demás que nos construye como seres sexuados.

Identidad sexual contiene dos palabras que, si la atendemos diferenciadamente, están compuestas por:

 •  La palabra identidad.
  Def 1: Cualidad de idéntico.
  Def 2: Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras.
  Def 3: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto.
 •  La palabra sexual.
  Def 1: Perteneciente o relativo al sexo.
  Def 2: Del sexo o la sexualidad, o relacionado con ellos.

Y aquí nos detendremos en las definiciones de identidad y no tanto en sexual. En concreto en las definiciones que hablan de “conjunto de rasgos que permiten (facilitan, ayudan) distinguir a una persona o colectivo de otras” y en la definición que habla de “cualidad de idéntico”. Pero antes de ello, nos vamos a entretener en algo que es necesario para poder hablar de conjunto de rasgos o cualidades.

Para poder hablar de conjunto de rasgos o cualidades, es necesario hablar de persona observadora en un determinado tiempo que identifica un conjunto de rasgos relativamente comunes. En este sentido, podríamos decir que la persona observadora en el caso de los seres humanos, somos el conjunto de personas que conformamos nuestras sociedades. Es importante matizar que, el cerebro humano, para poder operar, genera de manera automática (o de manera inconsciente como respirar) categorías en base a características comunes, con el objetivo de simplificar y agilizar la comprensión de lo que ve (o cree que ve). Es decir, podríamos decir que el ser humano en su placa base tiende a simplificar lo complejo y a creérselo como absoluto. Esto último, debido a que esta operación en la gran mayoría de ocasiones, al igual que respirar, lo hace de manera inconsciente.

Cuando esta categorización es relativamente sencilla, como cuando decimos “silla”, no hay tanto problema en generar un absoluto. No obstante, en otras, esa categorización, a pesar de ser inevitable, simplifica realidades complejas como por ejemplo “animales mamíferos”. Puede parecer gracioso el ejemplo, pero, ¿os imagináis la cuadrilla de científicas, cuando llegaron al consenso y definieron los animales mamíferos y de repente se topan con un ornitorrinco? O un ¿delfín?

Sin duda, se vieron obligadas, empujadas, invitadas, estoy segura tras arduos y duros debates, a reflexionar sobre las características comunes que habían atribuido a la categoría (identidad) mamífera y redefinirlas. Se vieron obligadas también, con semejante descubrimiento, a generar nuevos materiales divulgativos, nuevos conceptos, nuevas estructuras, nuevas explicaciones. Además indudablemente, necesitaron de un sinfín de recursos, gubernamentales, educacionales, comunicativos para poder llevarlo a cabo. Es más, el contenido que generaron, incluía nuevas categorías dentro de los mamíferos, que enriquecían la propia categoría, no siendo ninguna de ellas estigmatizante ni inferior.
Fruto de ello es que, quienes hablamos ahora, (libros, personas, discursos científicos, documentales), hablamos de los defines y ornitorrincos como mamíferos. Y no concebimos que unos sean mejores que los otros. Como mucho jerarquizamos (si eso es jerarquizar) en base a si me parece mas o menos “adorable” ese “animalito”.

En la resolución del debate de los delfines y ornitorrincos como mamíferos, es interesante analizar cómo decidieron mirar aquello que tenían que volver a mirar.

El descubrimiento (ya existente antes del propio descubrimiento) de los delfines y ornitorrincos, les permitió empezar a tomar conciencia, en primer lugar, de que al igual que respirar TAMBIÉN se puede hacer de manera consciente, las categorías creadas casi de manera automática y tomadas como absoluto, del mismo modo pueden ser revisadas. Y en segundo lugar, y es aquí donde traigo las definiciones de identidad, que los axiomas que rigieron su mirada científica, fueron los que se esconden tras las definiciones 2 y 3.

Las definiciones 2 y 3 hablan de “características que permiten (facilitan, ayudan) diferenciar a una persona o colectivo de la otras”. En sí mismas no promueven la exclusión de “algo”, sino la descripción de unos “algos”, que tienen cosas en común (por ejemplo, mamas) y que parece, forman parte de un “algo” mayor, al que podemos llamar identidad/categoría (mamíferas). La definición 1, en cambio, “cualidad de idéntico”, a las “características comunes” les incluye en negrita y subrayado, la palabra “idéntico”, reduciendo así la definición de identidad, a unos “algos” que forman parte de un “algo” mayor común, en base a características comunes, insisto, idénticas. En este sentido, mediante esta definición se opera, sin querer queriendo, de manera excluyente. O cumples escrupulosamente con esas características comunes, o simplemente NO ERES.

Esta última mirada, además de ser excluyente, genera una “otredad” (un alguien que no soy yo, ni nosotras) que en unos tiempos y sociedades se torna pecado y en otras, desviación, síndrome o trastorno. Por lo que además de ser excluyente, jerarquiza, patologiza y estigmatiza.

Aquellas científicas quisieron DESCRIBIR realidades. En base a elementos que observaron, se repetían dentro del conjunto de animales y en base a ello crearon la categoría mamífera. Esas mismas científicas supieron escucharse y ver que estaban comenzando a guiarse por los axiomas de la definición 1 de identidad, lo que les estaba alejando de la DESCRIPCIÓN de una realidad, haciendo de ella, más bien, una PRESCRIPCIÓN (lo que yo diría, prescripción de DE MAMIFERITUD, es decir, porque YO académica, que sé de lo que hablo, digo que esto que tengo entre mis manos, es SIN LUGAR A DUDAS un mamífero). Y recolocarse (respirar de manera consciente) para repensar esa misma categoría.

Las categorías hombre y mujer, desde su concepción y hasta la actualidad, sigue sosteniéndose con axiomas de la definición tipo 1. Donde se rige por absolutos de aquello que es mujer u hombre. Mujer es = XX, vulva, útero, ovarios y mamas, y hombre= XY, pene, testículos, conductos deferentes, pectorales y vello facial. Todo lo que no cumple con esa características, NO FORMA PARTE, y es categorizado como síndrome, trastorno o desviación.

Desde aquí, lanzamos un llamamiento a alzar la voz a quienes nos regimos por los axiomas de definiciones 2 y 3 para REIVINDICAR la urgencia de redefinir y ampliar las características comunes de aquello que nos hace mujeres y hombres.

RESPIRAMOS CONSCIENTEMENTE y decimos bien alto que la identidad no está ni en los genitales, ni en los cromosomas.

RESPIRAMOS CONSCIENTEMENTE y luchamos para que los mensajes que continuamos interiorizando y lanzando (y legitimando desde las instituciones y medios de comunicación) sobre los cuerpos, cambie; para que se deje de PRESCRIBIR (que no explicar, acompañar, atender) la mutilación de cuerpos porque los genitales, gónadas o cromosomas no encajan en la norma médica.

RESPIRAMOS CONSCIENTEMENTE y nos sumamos a quienes, a diferencia de los delfines y los ornitorrincos, sus vidas sí se han visto afectadas por la categorización rígida de la identidad sexual que hace el ser humano.

Nos sumamos a aquellas personas que no paran, ni pararán de gritar “en un mundo donde se prescriben realidades, nadie tiene la oportunidad de ser real y nosotras, queremos y vamos a serlo”

A vosotras, a todas las personas Trans e Intersex por hacernos cuestionar, no solo la norma, sino los axiomas con lo que generamos esa y todas las normas. Elemento indispensable para TRANSformar la sociedad.

Trabajar en el armario

Armairu barruan lan egitea

Cisheteronormak ikusezin bihurtzen nau, eta egunero konturatzen naiz hori zortea dela: gutxiago sufritzen dut, LGTBIfobia oso gutxitan zuzentzen zaidalako zuzenean nire pertsonari.

Erabiltzaile batek nire lanean iruzkin bifobiko bat egiten duen bakoitzean edo emakume batek kasu egin diezaiola eskatzen duen bakoitzean, pentsatzen dut nire egia jakingo balu, ez lukeela nahi nik kasu egitea.

Nire nagusiak iruzkin transfoboak egiten dituenean, amorruak eta minak komunera ihes eginarazten didate, negar txikia egitera.

Etengabe datorkit burura Donald Gloverren bakarrizketa, non lankide batek esaten zion begiz jotzeko bere nagusiaren aurrean zerekin hitz egiten zuen, homofoboa zelako eta oraindik ez zekielako bera gay zenik, eta Donaldek erantzuten zion: «Ez esan nire bizilagunari beltza naizela, nahiko arrazista delako».

Talde hegemonikoen parte izateak eskubide jakin batzuk eskuratzeko aukera ematen dizu. Ez dago zalantzarik.

Irudi mental bat daukat: lanera joatea kutxa batean sartzea bezalakoa da, ia kabitzen ez naizen kutxa bat, eta inguruko jendeak estalkiaren gainean zapaltzen duena, ondo itxita eta lurpean lurperatuta gera dadin.

Kolektiboak ez diren lagunek ez dute ulertzen: ‘zu izan zaitezke izan nahi duzuna, zer esan behar duzu hau edo bestea zaren?’

Premia hedakorra da. Nire nortasuna ukatzeak eremua irekitzen dio LGTBIfobiari. ‘Ez da horretaz hitz egiten, ezin da horretaz hitz egin, hau ez da existitzen, LGTBQIA pertsonen kasuren bat egon behar da baina ez dut bat ere ezagutzen, gutxiengoa dira, zergatik hitz egiten dute horri buruz’…

Nire lanean paperezko orri bat bezala tolesten dut nire burua aurpegia bakarrik erakusteko: bere lanaz gozatzen duena eta baita elkarrizketan ostadar tantatxoak erortzen saia daitekeena ere, baina inoiz ez lehen pertsonan, nire pertsona atzealdean geratzen da.

Erruak jaten nau. Ez dut nahi belaunaldi berriek bizitza osoa eman dezaten gurasoei esan gabe ez direla ez mutil ez neska. Ez dut isildu nahi lankide batek esaten duenean kolektiboak gero eta letra gehiago dituela eta azkenean abezedario izango dela. Baina gaizki tratatuko nauten beldurrak geldiarazi egiten nau.

Eta zu, identifikatua sentitzen zara?

Sinatua: Harrotuko erabiltzaile bat

Trabajar en el armario

Trabajar en el armario

La cisheteronorma me invisibiliza y cada día que voy al trabajo soy consciente de que eso es una suerte: sufro menos porque la LGTBIifobia rara vez se dirige directamente a mi persona.

Cada vez que una persona usuaria  en mi trabajo hace un comentario bífobico o pide que le atienda una mujer, pienso en que si supiera mi verdad, no querría que yo le atendiera. Cuando mi jefa hace comentarios tránsfobos, la rabia y el dolor me hace huir al baño a llorar bajito.

Constantemente me viene a la mente el monólogo de Donald Glover en que un colega le decía que tuviese ojo con qué comentaba delante de su jefe porque era homófobo y aún no sabía que él era gay y Donald le respondía ‘ojala poder decir: hey, no le digas a mi vecino que soy negro, porque es bastante racista’.

Tener pase como parte de los grupos hegemónicos te da acceso a ciertos derechos. No cabe duda.
Tengo la imagen mental de que ir al trabajo es meterme en una caja en la que apenas quepo y que la gente de alrededor pisa sobre la tapa para que quede bien cerrada y enterrada bajo tierra.

Las amigas que no son del colectivo no lo entienden: ‘tú puedes ser lo que quieras ser, ¿qué necesidad de decir si eres esto o lo otro?’
La necesidad es extensiva. Negar mi identidad abre campo a la LGTBIfobia. ‘De esto no se habla, de esto no se puede hablar, esto no existe, debe de haber algún caso de personas LGTBQIA pero no conozco ninguno, son minoría, por qué hablan de ello’…

En mi trabajo me doblo como una hoja de papel para mostrar solo una cara de mí misme: la que disfruta de su trabajo e incluso la que puede intentar dejar caer gotitas arcoíris en la conversación pero nunca en primera persona, mi persona queda en el reverso.

La culpa me asedia. No quiero que las nuevas generaciones se pasen toda su vida sin decir a  su familia que no son ni un chico ni una chica. No quiero callarme cuando una compañera o compañero dice que cada vez el colectivo tiene más letras y va a acabar siendo todo el abecedario. Pero el miedo a que me traten mal me paraliza.

Y tú, ¿te sientes identificade?

 

Firmado: une usuarie de Harrotu

Ikusgarritasun Bisexuala: Iruñea XXI. mendea

Fermintxo Peñako bazkide izan zen jaio zen egunetik. Aitak izen bat erabaki bezain laster inskribatu zuen; izan ere, jabetza horrek ematen zion harrotasunabere bere semearentzat ere nahi zuen . Gauza bera egin zuen Osasunarekin, baldintzarik gabeko zalea baitzen: pozik erakutsi zion mundu guztiari bere umearen lehen bazkide txartela, artean umetxo baten argazkia oraindik maiteminduta eta begiak ozta-ozta zabalik zituela.

Egia esan, Fermintxok beti gozatu zuen bi klubez, eta han lagun onak egin zituen eta futbolarekiko zaletasuna landu zuen, txikitatik trebezia handiz egin ere. Bere kirolarekiko zaletasunak gazte osasuntsu bihurtu zuen -inoiz galduko ez zituen sanferminetako gehiegikeria saihestezinengatik izan ezik-.

Beti erakargarritasun eztabaidaezin bat izan zuen, dutenak ez dakitenen xarmaz paseatzen zuena, eta institutuko neskak erakartzen zituena, lehen musuak lapurtu baitzizkioten, harik eta haietako batek bihotza ere lapurtu zion arte.

Hainbat urtez benetan maite izan zuen, harik eta bizitzak bide bereiziak iradoki zizkien arte, dramarik eta gorrotorik gabe jarraitzea erabaki zutenak. Adiskideek damutu egin zuten, baina ez zuten zalantzarik beste andregai bat laster iritsiko zitzaiola bere bizitzara.

Lagunek ez zekitena Ferminen atleta gorputza arrakasta handia zuela gay kontaktuen aplikazioetan.

Hogei urte beteta eta askatasun estreinatu berria zuela, Internet bidez bakarrik ezagutzen zuen mundu batean sartu zen, baina nerabezarotik erakartzen zuen, debekatuta dauden gauza guztiak bezala. Irrikak zokoratutako zuhurtziaz, sareetan aurkitzen zituen beste mutil batzuekin topo egin zuen ezkutuan, harreman haiek atseginak bezain naturalak zitzaizkiola nolabaiteko harriduraz ohartzeko.

Eta kontua ez da emaztegaiarekin izan zuen intimitatea ez zela gogobetegarria izan, aitzitik, benetan gozatu zuen beti. Horregatik lotsa sentitzen zuen ikasle logelako bakardadean bere burua porno gayaren aurrean aurkitzen zuenean. Gudu gor horrek oinazetu zuen gau askotan.

Baina nork bere buruaren aurka borrokatzen duenak, beti galtzen du. Ferminek, azkenean, bere orientazioa onartu zuen sahieztezina izateagatik, baina isilpean gordeko zuela zin eginez. Azken finean, neska on batekin ezkon zitekeen, seme-alabak hazi eta zoriontsu izan, mundu osoari aurre egin beharrik gabe. Bere mundu osoari.

Ama izan zen inoiz engainatu ez zuen bakarra, ondo ezagutzen baitzituen haren isilune luzeak eta beste mutil batzuei nola begiratzen zien igerilekuan. Berak uko egin zion senarrarekin hitz egiteari, aitak oihuka esan zuen iradoki zion egunean: «Nire mutikoa futbolaria da, eta gizon oso bat, tontakeririk ez esan gero!». Bere txikiak egunen batean kontatuko dionaren zain dago oraindik ama.

Fermintxok gaueko ihesaldi sekretuekin jarraitzen du, baina beti saihesten du besteak laztan egitea taxilariak ikusi ahal duen bitartean. Orain lasaitu egiten zaio, eta dibertitu ere egiten du bizitza bikoitza izatea transgresorea eta zirraragarria dela pentsatzeak. Azken finean, nola kontatzen zaio betiko adiskidei zure futbol taldeko atezainak barraren hondoko neska ilehori horrek adina erakartzen zaituela? Imajinatu senargai batekin Peñako afari batera joatea! Pentsatze hutsak izerdia eragiten dio. Ez, hori ez da inoiz gertatuko. Armairuan ere ez dago hain gaizki… ezta?

Beldur bakarra du: printze batez maitemintzea eta dena saihestezina bihurtzea.

Visibilidad Bisexual: Pamplona Siglo XXI

Fermintxo fue socio de la Peña desde el día de su nacimiento. Lo inscribió su padre tan pronto como decidieron su nombre, ya que el orgullo que a él le proporcionaba esa pertenencia lo quería también para su hijo. Hizo lo propio con Osasuna, del que era un incondicional: mostró a todo el mundo con satisfacción el primer carnet de socio de su niño, con la foto de un bebé aún amoratado y los ojos abiertos apenas.

Lo cierto es que Fermintxo siempre disfrutó de ambos clubes, donde hizo buenos amigos y cultivó su afición por el fútbol, que practicó desde niño con notable destreza. Su gusto por los deportes hizo de él un joven sano -salvo por los inevitables excesos sanfermineros que jamás se hubiera perdido-.

Siempre tuvo un atractivo indiscutible, que paseaba con el encanto de quienes no saben que lo tienen, y embelesaba a las chicas del instituto que le robaron sus primeros besos, hasta que una de ellas le robó además el corazón.

La quiso de verdad durante años, hasta que la vida les sugirió caminos separados que decidieron seguir sin dramas ni rencores. Sus amigos lo lamentaron, pero no dudaban de que otra novia llegaría pronto a su vida.

Lo que los amigos no sabían es que el físico de atleta de Fermín tenía un gran éxito también en las aplicaciones de ligoteo gay.

Con veinte años cumplidos y una libertad recién estrenada, se fue aventurando en un mundo que sólo conocía por Internet, pero le atraía desde la adolescencia como todo lo prohibido. Con la precaución arrinconada por el ansia, se lanzó a encuentros furtivos con otros chicos que encontraba en las redes, para descubrir con cierto asombro que aquellas relaciones le resultaban tan satisfactorias como naturales.

Y no es que la intimidad con su novia no lo hubiera sido, al contrario, siempre disfrutó de veras. Por eso sentía vergüenza cuando se descubría a sí mismo frente al porno gay en la soledad de su habitación de estudiante. Fue esa una batalla sorda que lo atormentó durante muchas noches.

Pero cuando uno lucha contra sí mismo, pierde siempre. Fermín terminó por aceptar su orientación por obstinada, pero con la firme promesa de mantenerla en secreto. Después de todo, podía casarse con una buena chica, criar hijos y ser feliz sin tener que enfrentarse al mundo entero. A su mundo entero.

A quien nunca engañó fue a su madre, que conocía bien sus largos silencios y la manera en que miraba a otros chicos en la piscina, pero que desistió de hablarlo con su marido cuando este puso el grito en el cielo el día que se lo insinuó: “Mi chaval es futbolista y un machote, ¡no digas chorradas!” Ella sigue esperando que su pequeño se lo cuente cualquier tarde.

Fermíntxo sigue con sus escapadas nocturnas y secretas, pero evita siempre que el otro le acaricie mientras el taxista pueda verlo. Ahora le tranquiliza, e incluso le divierte pensar que llevar una doble vida es transgresor y hasta emocionante. Al fin y al cabo, ¿cómo se cuenta a los amigotes de siempre que el portero de tu equipo de fútbol te atrae tanto como esa rubia del fondo de la barra? ¡Imagina llevar a un novio a cenar a la Peña! Sólo pensarlo le provoca sudores. No, eso nunca ocurrirá. En el armario tampoco se está tan mal ….¿no?.

Sólo tiene un temor: enamorarse de un príncipe y que todo se vuelva inevitable.

Arrisku-praktikak daude, ez arrisku-taldeak.

Oraingo honetan tximinoaren baztangari buruz idatzi nahiko genuke, gaixotasun honen eta bere transmisioaren berri emateko.

Lehenik eta behin, tximinoaren baztangaren transmisioa sexu bereko pertsonen arteko sexu-harremanari soilik egozteak, gezurra izateaz gain, giza eskubideak urratzen dituzten estereotipoak elikatzen ditu, birusak pertsona guztiei eragin baitiezaieke, haien sexu-lehentasunaren bereizketarik egin gabe.

Mehatxu ezaguna da eta horri aurre egiteko tresnak daude. Gaixotasun arina da normalean, gertuko kontaktuaren ondorioz zabaltzen dena, gripearen antzeko sintomak eragiten dituena eta erupzio bereizgarri bat duena. Baztangaren familiako ortopoxbirus batek eragiten du, eta horrela deitzen zaio, 1958an tximinoetan detektatu zutelako; hala ere, karraskarietan ere aurki daiteke (katagorriak, arratoiak, saguak eta untxiak).

Azpimarratzekoa da birusaren hilkortasun txikia. Gainera, adituek diotenez, 1980tik aurrera jaiotako pertsonak bakarrik kutsa daitezke, ordura arte baztangaren txertoa derrigorrezkoa baitzen haur guztientzat.

Tximinoaren baztanga kasu gehienak berez sendatzen dira. Birusaren ondorioz gaixotu diren pertsona askok sintoma arinak izan dituzte, eta sendatu ahal izan dira tratamendu espezifikorik gabe. Inkubazio-aldia lau eta hamalau egun bitartekoa da, eta hogeita batera iritsi daiteke. Sintoma ohikoenak hauek dira: larruazaleko erupzioa, sukarra, nekea, gongoilen hantura, buruko mina, giharretako mina eta hotzikarak.

Hans Henri P. Kluge Osasunerako Mundu Erakundearen Europako eskualde-zuzendariak berriki adierazi duenez, «tximinoaren baztanga erabat amaitu» daiteke Europan, «ralentizazio lehen seinaleak» azaldu ondoren. Azken adierazpenean dio babesik gabeko gizonekin sexu-harremanak dituzten gizonen artean dagoela fokoa, eta hor kontzentratu behar dela prebentzio- eta erantzun-ahalegina, estigmarik eta diskriminaziorik gabeko ingurunea sustatuz.

Tximinoaren baztanga ez da hiesaren berdina, birus desberdinek eragindako gaixotasun desberdinak dira eta ez du inolako loturarik COVID-19aren aurkako txertaketarekin, sare sozialetan zabaldu diren buloetan ez bezala. Tximinoaren baztangaren lehen giza kasua 1970ean erregistratu zen. COVID birusa, berriz, 2019an detektatu zen. Gainera, tximinoaren baztanga ez da COVID bezain kutsagarria edo arriskutsua, zientzialariek diotenez.

Sexu-transmisiozko infekzioa ez izan arren, eta gizonen zein emakumeen sexu-harremanetan, sexu bereko pertsonekin edo beste pertsona batzuekin gerta daitekeen arren, komunikabide batzuek hasieran notizia ematerakoan emandako tratamenduarekin, gay erotikaren praktikarekin lotu dute ezinbestean.
Espainian tximinoaren baztanga hartu duen lehen pazienteetako baten iritziz, «Gayen gaixotasuna delako estigmak» «laurogeiko HIESa gogorarazten dio», eta gainerako herritarrak immunea balitz bezala «erlaxatzeko» arriskuaz ohartarazten du. «Arrisku-praktikak daude, ez arrisku-taldeak«, dio gazteak.

Normalean, “gertaerak” dira albistearen protagonistak, baina LGTBI+ pertsonekin harremanetan jartzen direnean, askotan, albistea pertsonen indibidualtasunera eta sexu-orientaziora edo genero-identitatera desbideratzen da.
Horrek zuzenean eragiten die LGTBI+ pertsonei, eta berriz ere ahalegin handia egitea eskatzen du, sortzen dituen ondorioengandik (estereotipoak edo aurreiritziak). Informazio-tratamenduak errelatua behar bezala erabili beharra du, botatakoa diskurtso LGTBIfobiko batean bihurtu ez dadin.

Informazio gehiago:CESIDA

Hay prácticas de riesgo, no grupos de riesgo.

En esta ocasión nos gustaría escribir sobre la “viruela del mono” con el propósito de informar en torno a esta enfermedad y su transmisión.

En primer lugar, atribuir la transmisión de la viruela del mono únicamente al contacto sexual entre personas del mismo sexo además de no ser cierto, alimenta estereotipos que vulneran los derechos humanos ya que el virus puede afectar a todas las personas sin distinción de su preferencia sexual.

Es una amenaza conocida y hay herramientas para combatirla. Es una enfermedad normalmente leve que se propaga por contacto cercano y que provoca síntomas similares a los de la gripe y una erupción característica. Es causada por un ortopoxvirus de la familia de la viruela y se le llama coloquialmente así porque en 1958 fue detectada en los monos; no obstante, también se puede encontrar en roedores (ardillas, ratas, ratones y conejos).

Hay que destacar la baja mortalidad del virus. Además, los expertos indican que solo pueden contagiarse las personas nacidas a partir del año 1980, ya que hasta esa fecha la vacuna de la viruela era obligatoria para todos los niños.

La mayoría de los casos de viruela del mono desaparecen por sí solos. Muchas personas que se han enfermado por el virus han tenido síntomas leves y han podido recuperarse sin ningún tratamiento específico contra el padecimiento. Su periodo de incubación es entre cuatro y catorce días, pudiendo llegar a los ventiuno. Los síntomas más frecuentes son erupción cutánea, fiebre, cansancio, inflamación de ganglios, dolor de cabeza, molestias musculares y escalofríos.
La guía de la OMS para personal sanitario dice que puede utilizarse paracetamol para controlar la fiebre y el dolor leve.

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha señalado recientemente que se puede «acabar eliminando la viruela del mono» en Europa, tras las «primeras señales de ralentización del brote». En recientes declaraciones afirma que sigue centrada entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres sin protección. Y ahí es donde se debe concentrar el esfuerzo de prevención y respuesta, fomentando un entorno libre de estigma y discriminación.

La viruela del mono no es igual al sida, son enfermedades diferentes causadas por virus distintos y no tiene ninguna relación con la vacunación contra COVID-19, al contrario de los bulos que se han extendido en las redes sociales. El primer caso humano de viruela del simio se registró en 1970. Mientras que el virus del COVID se detectó en 2019. Además la viruela del mono no es tan transmisible o peligrosa como el COVID, dicen los científicos.

A pesar de no ser una infección de transmisión sexual y que se pueda dar en las relaciones sexuales tanto de hombres como de mujeres, con personas del mismo sexo o de otro, el tratamiento de que algunos medios al inicio de la noticia lo ha relacionado inevitablemente con la práctica de la erótica gay.

En opinión de uno de los primeros pacientes en España en contraer la viruela del mono, «el estigma de que es una enfermedad de gais» le recuerda «al VIH/Sida de los ochenta» y advierte del peligro de que el resto de la población «se relaje» como si fuera inmune. «Hay prácticas de riesgo, no grupos de riesgo«, apunta el joven.

Normalmente ‘los hechos’ son los protagonistas de la noticia pero, cuando se relacionan con personas LGTBI+ a menudo la noticia se desvía hacia la individualidad de las personas y su orientación sexual o identidad de género. Esto afecta directamente a las personas LGTBI+ e implica de nuevo realizar un gran esfuerzo por las repercusiones (estereotipos o prejuicios) que genera. El tratamiento informativo debe realizar un uso adecuado del relato, de modo que los discursos lanzados no se constituyan en mensajes potencialmente ‘LGTBIfóbicos’.

Más información sobre la viruela del mono: CESIDA

Loading new posts...
No more posts