-1
archive,tag,tag-lgtbifobia,tag-80,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline-bottom,header_top_hide_on_mobile,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 • Sort Blog:
 • All
 • Adolescencia
 • Asexualidad
 • Asexualitatea
 • Bisexualidad
 • Bisexualitatea
 • Colectivos
 • Derechos Humanos
 • Drag
 • Efemerideak
 • Efemérides
 • Feminismo
 • Feminismoa
 • Giza Eskubideak
 • Gizartea
 • Haurtzaroa
 • Homosexualidad
 • Homosexualitatea
 • Infancia
 • Información Jurídica
 • Informazio Juridikoa
 • Intersexualidad
 • Intersexualitatea
 • Kolektiboak
 • Legea
 • Lesbianismo
 • Lesbianismoa
 • LGTBIfobia
 • Memoria histórica
 • Memoria Historikoa
 • Nafarroa
 • Navarra
 • Nerabezaroa
 • Osasun sexuala
 • Pansexualidad
 • Pansexualitatea
 • Salud sexual
 • Servicios
 • Sexherbesteratzea
 • Sexilio
 • Sexología
 • Sociedad
 • Transexualidad
 • Transexualitatea
 • Zerbitzuak

Emakume anitzak

Martxoak 8an, denek dagoeneko dakigun moduan emakumeen nazioarteko eguna ospatu edo aldarrikatzen da mundu mailan. Agenda feministan morez markatutako efemeridea da hau, aldarrikapenez josia egon ohi dena.

Azken urteotan, emakumeen* nazioarteko egun bezela ikusi dugu egun honen izendapena, emakume hitza itzartxo horrekin lagundua izan da. Hau emakumeen arteko aniztasuna ikustarazteko intentzioarekin egin izan da. Izan ere, batzuetan, ahaztu egiten zaigu emakumeak ez garela talde homogeneo bat, zeina berdin posizionatua dagoen botere estrukturengatik, baizik eta esan bezela, anitza den.

Gero eta gehio feminismoak (edo transfeminismoak zehazki) hori aldarrikatzen dute; ezberdinak garela eta hau balio bat dela, nahiz eta diferentziak ezberdintasun sozial eta legalak justifikatzeko erabili diren historikoki, ezberdintasuna balio bat da, eta honek zera esan nahi du azken finean, aniztasuna balio bat dela.

Hortaz, emakumeak askotarikoak gara; emakume batzuk beste emakume batzuk desiratzen ditugu, emakume batzuk zakila dugu, emakume batzuk pobrezi egoeran gaude, emakumeak anitzak gara funtzionalidade aldetik, emakumeak jatorri ezberdinetakoak gara, emakumeak azal kolore ezberdinak ditugu, emakume batzuk potoloak gara, emakume batzuk bizarra daukagu, emakume zaharrak, lan ezberdinak egiten ditugun emakumeak, edo langabetuak gara, etabar luze bat.

Denak gara emakume, eta identitate horrek batzen gaitu, izan ere, munduan ez da berdina emakume jaiotzea (edo emakume bezela sozializatua izatea) edo gizona jaiotzea. Pribilegioekin bizi zara edo horiek gabe. Eta gero noski, honek beste ardatz batzuekin ere talka egiten du, hau azaltzeko Kimberlé Williams Crenshaw, arrazari buruzko teoria kritikoan ezpezializatutako irakasle eta akademidunak, intersekzionalitate hitza erabili zuen 1989an. Intersekzionalitatea, indibiduo bakoitzak kategoria sozial anitzei dagokienez duen pertenentziaren arabera opresioa sufritu edo pribilegioa izatearen fenomenoa litzateke. Hortaz pertsona bakoitza, kategoria horien arabera gizartearen erdigunean edo marjenetan gaude, irudian ikusten al da ze kategoriak jartzen gaituzten erdigunean edota marjenetan. LGTBI+ emakumeak, marjeneruntz botatzen gaituzten bi ardatz ditugu; emakumetasuna eta sexu eta genero aniztasuna, eta horiei askotan, beste batzuk ere gehitzen zaizkie.

Emakumeari egotziak izan diren lanak; hau da zainketa lanak, gizartearen sostengurako eta gizartearen ongizaterako ze beharrezkoak diren argi geratu den garai honetan, guk ere aldarrikapen horrekin bat egin nahi dugu, BIZITZAK ERDIGUNEAN jarri behar diren mundu bat nahi dugu, norbanakoak garrantzia duten mundu bat hain zuzen.

Honetaz gain, nahiz eta eskakizun historikoa izan, aurten ere bereziki, Trans legea aipatzekoa da martxoaren 8aren bueltan, izan ere, eztabaida ugari ematen ari dira estatuko legea onartzeko atarian gauden honetan eta uste dugu, feminismoak lege hau babestu behar duela, izan ere, trans emakumeak, gainontzeko pertsonak haiek jaiotzean emakumeak zirela ohartu ez arren, emakumeak dira, bakoitzak baitaki nor den, elkar entzutea besterik ez dugu hori jakin al izateko. Honen aurka dauden argudio guzti horien aurrean, Mother of queer-ek publikatutako binetak gauzak oso argi azaltzen dituela uste dugu, eta horregatik hemen uzten dizkizuegu, izan ere, ahizpatasuna defendatzen bagudu, feminismoa transfeminista izan beharko da edo ez du emakume guztien askatasunaren eta eskubideen alde borrokatuko eta orduan, ez da feminismoa izanen eta ez du sistema iraultzea lortuko.

DENA ALDATU SISTEMA ARRAKALATU!

Mujeres diversas

El 8 de marzo, como todos sabemos, se celebra o proclama el día internacional de la mujer a nivel mundial. Esta es una efeméride marcada en morado en la agenda feminista, que suele estar plagada de reivindicaciones.

En los últimos años, hemos visto la denominación de este día como el día internacional de las mujeres*, la palabra mujer ha sido acompañada de ese asterisco. Esto se ha hecho con la intención de visibilizar la diversidad entre las mujeres. Porque, a veces, nos olvidamos de que las mujeres no somos un grupo homogéneo, que está igualmente posicionado por estructuras de poder, sino que, como se ha dicho, es plural.

Cada vez más el feminismo (el transfeminismo en concreto) lo reivindica; que somos diferentes y que esto es un valor, aunque las diferencias se han utilizado históricamente para justificar las diferencias sociales y legales, la diferencia es riqueza, y esto significa que, al fin y al cabo, la diversidad es un valor.

Por lo tanto, las mujeres somos muy diversas, hay mujeres que deseamos a otras mujeres, hay mujeres que tenemos pene, hay mujeres que estamos en una situación de pobreza, las mujeres somos diversas en cuanto a funcionalidad, las mujeres somos de diferentes orígenes, las mujeres tenemos diferentes colores de piel, algunas mujeres somos gordas, algunas mujeres tenemos barba, mujeres viejas, mujeres que hacemos diferentes trabajos, o estamos paradas, y un largo etcétera.

Todas somos mujeres, y esa identidad nos une, porque en el mundo no es lo mismo nacer mujer (o ser socializada como mujer) que nacer hombre. Vives con privilegios o sin ellos. Y luego claro, esto choca también con otros ejes, para explicar esto Kimberlé Williams Crenshaw, profesora y académica especializada en la teoría crítica sobre la raza, utilizó la palabra interseccionalidad en 1989. La interseccionalidad sería el fenómeno por el cual cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a las múltiples categorías sociales. Así que cada persona, dependiendo de esas categorías, estamos en el centro de la sociedad o en los márgenes, En la imagen se ve qué categorías nos colocan en el centro o en los márgenes. LGTBI+ mujeres, tenemos dos ejes que nos lanzan hacia los márgenes; la feminidad y la diversidad sexual y de género, a los que muchas veces se suman otros.

En esta época en la que a quedado claro que los trabajos que han sido atribuidos a la mujer, es decir, los cuidados, son imprescindibles para el sostenimiento y el bienestar de la sociedad, también queremos sumarnos a esa reivindicación, queremos un mundo en el que las vidas se pongan en el centro, en el que las personas seamos lo importante.

Además de esto, a pesar de ser una exigencia histórica, este año, especialmente, la ley trans es digna de mención en torno a este 8 de marzo, ya que se están dando muchos debates en la antesala de la aprobación de la ley estatal y creemos que el feminismo debe apoyar esta ley, porque las mujeres trans, aunque el resto de las personas no fueron conscientes de que eran mujeres al nacer, son mujeres, porque cada una sabe quién es, sólo tenemos que escucharnos para saberlo. Ante todos estos argumentos que se oponen, creemos que la viñeta publicada por Mother of queer explica las cosas muy claramente, y por eso la dejamos aquí. Si defendemos la sororidad, el feminismo tendrá que ser transfeminista o no luchará por la libertad y los derechos de todas las mujeres y entonces, no será feminismo ni logrará revertir el sistema.

¡POR UNA VIDA DIGNA PARA TODAS!

LGTBIfobia kirolean

Joan den ostiralean, otsailaren 19an, kirolean LGTBIfobiaren aurkako eguna ospatu zen Iruñean, eta Harrotuk mahai-inguru bat antolatu zuen. Bertan, LGTBI kirolariek bertatik bertara kontatu ahal izan zituzten gai horri buruz dituzten esperientziak eta ikuspuntuak.

Hitzaldiak hainbat gai jorratu zituen: kirol munduan LGTBI izateari buruzko esperientzia negatiboak, kirol bizitzan aurkitu dituzten oztopoak, izan dituzten babes elementuak eta etorkizunean lortu beharreko erronkak. 4 elementu horiek eztabaida handia sortu zuten mahai-inguruan aktiboki parte hartu zuten entzuleekin batera, eta bizipenen eta bizi-gogoeten trukea bihurtu zen, horrelako blog-post baterako baino askoz gehiago.

Baina, hala ere, nire inpresioak aipatu nahi nituzke. Lehenik eta behin, hizlarietako batek bakarrik kontatu zituen zuzeneko bizipen negatiboak LGTBI izateagatik. Horrek modu positiboan harritu ninduen, kirol profesionala oso mundu lehiakor gisa ulertzen bainuen, desberdintasunen ez oso abegikorra, eta bestearekiko edozein desberdintasun lehiaketa-kodeetan makurrarazteko arrazoi izan daitekeelako. Baina bere esperientzien arabera, hori ez zen horrela izan.

Zuzeneko esperientzia negatiborik oso bizi izan ez bazuten ere, LGTBI kolektiboari buruzko beste jarrera negatibo batzuk azaldu zituzten, oro har, orokortasunez, iruzkin homofonoz, barrezka eta abar. Badirudi horretaz ez dela inor libratzen, eta horrek hausnarketa ugari eragin zituen taldeko kide izateari buruz, LGTBI pertsonaren banakako erantzukizunari buruz iruzkin horiei aurre egiteko, horiekiko erantzukizun kolektiboari buruz, erru-sentimenduari buruz, etab. Eztabaida zirraragarria izan zen.

Harritu ninduen beste gauza bat izan zen kirol minoritarioak egiten zituzten hizlariek, hala nola jockeya eta errugbia, esperientzia positiboenak kontatu zituztela, eta gehiengoaren kirola egiten zuen hizlariak, berriz, futbola (hau ere errege kirola bezala deitua), esperientzia negatiboenak. Zenbat eta txikiagoa izan kirola, eta zenbat eta oztopo gehiago izan kirola egiteko, orduan eta zaintza pertsonal gehiago dago kirol horretan. Barruan babesteko modu bat bezala, kanpoan zailtasunak daudenean. Hausnarketa interesgarria, ezta?

Baina ez ziren horiek izan argitara atera ziren gai bakarrak: ezbeharrak gainditzeko beharrezkoa den indar pertsonalaz (edo ahalduntze pertsonalaz) hitz egin zen, kirol munduan LGTBI pertsona gisa aske izateko berdinen arteko laguntzez, emakume izateagatik gehitutako zailtasun ugariez (beste behin ere emakumeak alde negatiboan daude, emakume izateagatik bakarrik), eta abar. Gainera, lortzeko dauden erronkez ere hitz egin zen. Eta zentzu horretan, bi ageri ziren: berdintasuna eta hezkuntza.

Pertsonalki, ez zitzaidan batere harritu bi erronka orokor horiek ateratzea. Izan ere, nahiz eta pertsona horiek ez zuten zuzeneko bizipen negatibo larririk kontatu (eraso fisikoak, adibidez), bizipen negatiboen sare zabal baten berri eman zuten, hala nola taldeko iruzkinak, mofak, bakardadea, erreferenterik eza, balio-judizioak, trabak, beldurrak, errua… Askatasunaren bidean, berdintasunaren bidean, mota guztietako harriak sortzen dituzten jarrerak eta sentimenduak. Eta beste behin ere, argi eta garbi ikusten da hezkuntzaren beharra: Hezkuntza etxean, ikastetxean, eta kasu honetan, kirol klubetan. Horrela bakarrik lortuko da benetako berdintasuna, eta agian egunen batean, utz diezaiogun egun hau ospatzeari, mundu guztia aske izan baitaiteke, edozein dela ere egiten duen kirola.

 

Ander Iribarren Hualde

Kattalingorriko sexologoa

 

LGTBIfobia en el deporte

El pasado viernes 19 de febrero se celebró el Día contra la LGTBIfobia en el Deporte en Iruña y Harrotu organizó una mesa redonda donde varias personas LGTBI deportistas pudieron contar de primera mano sus experiencias y sus puntos de vista respecto a este tema.

La charla se abordó desde varios temas: las experiencias negativas respecto al ser LGTBI en el mundo deportivo, los obstáculos que han encontrado en su vida deportiva, los elementos de protección que han tenido, y los retos a conseguir en el futuro. Estos 4 elementos dieron pie a un gran debate junto con las personas oyentes que participaron activamente en la mesa redonda, convirtiéndose en un trueque de experiencias y reflexiones vitales que dan para mucho, mucho más que para un post de blog como este.

Pero aún y todo, me gustaría comentar mis impresiones. Lo primero es que sólo una de las personas ponentes relató vivencias negativas directas por ser LGTBI. Esto me sorprendió positivamente, ya que entendía el deporte profesional como un mundo muy competitivo, no muy acogedor de las diferencias, y donde cualquier diferencia respecto al otro puede ser motivo de machacar en los códigos de competición. Pero según sus experiencias, esto no fue así.

A pesar de no haber vivido ampliamente experiencias negativas directas, lo que sí relataron fueron otras actitudes negativas en términos generales hacia el colectivo LGTBI, a modos de generalidades, comentarios homófonos, risas y demás. Parece ser que de esto no se libra nadie, y de hecho esto dio pie a un montón de reflexiones sobre la pertenencia al grupo, la responsabilidad individual de la persona LGTBI para hacer frente a esos comentarios, la responsabilidad colectiva hacia ellos, el sentimiento de culpa, etc. Un debate apasionante.

Otra de las cosas que me sorprendió fue el hecho de que las ponentes que practicaban deportes minoritarios como son el jockey y el rugby, relataron las experiencias más positivas, mientras que la ponente que practicaba un deporte mayoritario, el fútbol (también llamado como el deporte rey), relató las experiencias más negativas. Cuanto más pequeño es el deporte y más obstáculos se pueden tener para practicarlo, más cuidados personales existen dentro del mismo. Como una forma de protegerse internamente cuando afuera están las dificultades. Interesante reflexión, ¿verdad?.

Pero estos no fueron los únicos temas que salieron a la palestra: se habló de la necesaria fuerza personal (o empoderamiento personal) para superar las adversidades, de los apoyos entre iguales para poder ser libres como personas LGTBI en el mundo deportivo, de las muchas dificultades añadidas por ser mujer (una vez más las mujeres están en una diferencia negativa sólo por el hecho de serlo), etc. Y también se habló de los retos que quedan por conseguir. Y en este sentido, se hablaron de dos: la igualdad y la educación.

Personalmente, no me extrañó nada que salieran estos dos retos generales. Y es que a pesar de que estas personas no relataron unas vivencias negativas directas graves (agresiones físicas, por ejemplo), dieron cuenta de una amplia red de vivencias negativas como son los comentarios en grupo, las mofas, la soledad, la falta de referentes, los juicios de valor, las trabas, los miedos, la culpa… Actitudes y sentimientos que crean todo tipo de piedras en el camino de la libertad, en el camino de la igualdad. Y una vez más, sale claramente a la luz la necesidad de la educación: educación en casa, en el colegio, y en este caso, en los clubes deportivos. Sólo así se alcanzará la igualdad real, y tal vez algún día, dejemos de celebrar este día ya que todo el mundo podrá ser libre sea quien sea, practique el deporte que practique.

 

Ander Iribarren Hualde

Sexólogo de Kattalingorri

 

17 de Mayo: Día Internacional contra la LGTBIfobia

Hoy es 17 de mayo de 2020. Se cumplen 30 años desde que la OMS sacara la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. 30 años en los que el mundo ha cambiado y hemos conseguido cambiarlo mucho. 30 años en los que hemos seguido luchando, mostrándonos ni enfermas, ni locas, ni estigamtizadas. 30 años demostrando que hay infinitas maneras de amar, sentir y ser. 30 años llenando las calles de amor y libertad.

 

Hoy, en este día Internacional Contra la LGTBIfobia, en el que no podremos estar en las calles, utilizamos estos otros escaparates creados para mirar al mundo para llegar a vosotrxs para transmitiros un mensaje claro: que seguiremos trabajando para acabar con las desigualdades que genera este sistema cisheteropatriarcal, con esta arma tan potente que tenemos entre manos: ¡VISIBILIDAD!

 

Vamos a seguir demostrando al mundo que ante los desprecios, los insultos o incluso los golpes, no nos vamos a acobardar, vamos a unirnos y luchar, demostrando que el odio no tiene cabida entre nosotrxs. Demostraremos al mundo que somos muchxs lxs que vivimos nuestras vidas al margen de las normas que se nos han impuesto. ¡Vamos a demostrar al mundo que SER SOMOS!

 

Kattalingorri Nafarroa

 

Euskaraz irakurri

Delitos de Odio

Un Delito de Odio es un acto delictivo recogido en el Código Penal, su peculiaridad es que es cometido motivado por las características personales contra quien va dirigido el hecho, tales como raza, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o de género, etnia u origen de la persona objeto del delito, o incluso por la creencia del que realiza tal acto de la pertenencia de esa persona a determinado colectivo con las características personales anteriores. Puede ir dirigido contra una persona, sus allegados, sus propiedades, un grupo de personas, o incluso no dirigirse a ninguna persona en particular, sino a un colectivo.

 

En este tipo de delitos subyace una amenaza a todo el conjunto del colectivo al que pertenece la víctima. El acto delictivo puede ser contra una persona concreta, pero es al colectivo al que pertenece a quien va dirigida la amenaza de daño. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un 90% de los delitos de odio  no se denuncian, por lo que es muy importante rescatar todos esos casos en los que se ha atacado nuestra dignidad y están siendo ignorados.

 

El delito de odio es un concepto relativamente actual que tiene su origen en el concepto anglosajón del “hate crime”. La Unión Europea viene legislando durante la última década para luchar contra este tipo de situaciones. La definición más concisa y breve sería la pionera que definió la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa):

Un Delito de Odio es una infracción penal motivada por el prejuicio hacia el diferente.

Más tarde, se definió el concepto de delito de odio de forma más amplia como:

Toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la ‘raza’, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la disfunción física o mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales o supuestos.

Así pueden ser objeto de sanción penal las expresiones que se hacen de modo y circunstancias que suponen una provocación al odio, la discriminación o la violencia, infringiendo los valores constitucionales de la dignidad humana y de la no discriminación.

 

Consulta:

– Qué delitos del Código penal pueden ser Delito de Odio

Cómo saber si es un Delito de Odio

Informe sobre delitos de odio en 2019

Para más información puedes ponerte en contacto con el Servicio de Atención Jurídica de Kattalingune a través del correo juridica@kattalingune.org o en el teléfono 948 229 149

 

Irakurri artikulua euskaraz

Loading new posts...
No more posts